Nyutexaminerade merkonomer

I år utexaminerades 21 nya merkonomer. I bilden de som deltog dimissionen.

De som blir merkonomer är:

Alapirtti Jesse
Edman Mikael
Ekholm Emil
Engblom Rasmus
Engman Amanda
Ervasalo Christoffer
Holmström Mi
Jalamo Jon
Johansson Alex
Kaukoranta Christian
Kaunisto Amanda
Kerke Valter
Krause Karim
Laaksonen Emilia (kombiexamen)
Lund Walter
Lönnqvist Lenni
Manthe Emilie
Mattsson Emil
Muktar Amira
Sorjasaari Markus
Tuomi Sammy (kombiexamen)

Nyutexaminerade merkonomer.

Nya datanomer

I år utexaminerades 8 nya datanomer: 

Engström Adele
Hagelstam Martin
Högström Nicklas
Nivalinna Jeremias
Nymalm Atte
Rejström Ella
Salin Oscar
Sandholm Jack

Nya datanomer.

Skolans tre bästa studerande från handel och data

Enheten Liiketalous, handel och data, delar varje år stipendier till de tre bästa studerande (de som har bästa medeltal) i enheten och i år var tre bästa studerande svenskspråkiga.

Från höger Ella Rejström (datanom) skolans bästa, Emilie Manthe (merkonom) skolans andra bästa och Amanda Engman (merkonom) skolans tredje bästa studerande.

TAI gratulerar alla utexaminerade!