Personliga utvecklings-/studieplanen (= PUK)

PUK är en personlig utvecklingsplan för kunnande

Genast i början av studierna kallar din grupphandledare dig till ett PUK-samtal. I PUK-samtalet reder ni ut dina mål, ditt tidigare kunnande samt det kunnande som ännu fattas i jämförelse med grunderna för din examen. I PUK antecknar ni även dina intressen och det stöd du behöver för att avlägga studier och examen. Om du är intresserad av internationell verksamhet eller tävlingsverksamhet, idrottsakademin, entreprenörskap o. dyl., kan du lyfta det till diskussion vid PUK-samtalet. Ni uppdaterar PUK minst en gång per läsår och alltid då det sker ändringar i dina mål, kunnande eller ditt behov av handledning och stöd. Om du är minderårig, har din vårdnadshavare möjlighet att delta i uppgörandet av din personliga utvecklingsplan för kunnande.

PUKen är din guide! 

I PUK kommer man överens om bl.a:

  • hur uppnår du dina mål (mål för yrkesskicklighet och kunnande) under sin studietid, oftast som studerande på heltid 
  • metoder du behöver och stödformer för att uppnå målen
  • behov av särskilt stöd

De gemensamma examensdelar och deras delområden bedöms på skalan 1–5. Den studerandes kunnande bedöms genom att jämföra det med den kompetens som fastställts i examensgrunderna.

I yrkesutbildningen bedöms kunnande i de olika examensdelarna genom yrkesprov. Yrkesprovet är ett tillfälle vid vilket du visar ditt kunnande till granskarna. Yrkesprovet görs i arbetslivet när du är ute på din arbetsplatsförlagda.

När du avklarar kurser/studierna och får kompetenspoäng för det du gör mäter du hur din examen framskrider. Du kan följa med hur dina kompetenspoäng samlas i eHops i Wilma.  Du får kompetenspoäng genom att visa ditt kunnande. Du kan avlägga kompetenspoäng så länge du är inskriven vid läroanstalten.