Studier tillsammans och på egen hand

Studera i grupp

När du ingår i en klass eller en grupp måste du alltid ta hänsyn till de andra medlemmarna. Det händer mycket i en grupp. Många människor är samtidigt aktiva och flera olika samtalsämnen är aktuella, du får kanske inte så mycket rum att prata själv; det är viktigt att du lär dig att lyssna och kompromissa.

Samtal och diskussion

Språket är ett viktigt verktyg när du umgås och samtalar med andra. När du pratar med andra har du förväntningar på deras beteende och du bär själv med dig attityder som du fått i tidigare kommunikation med andra.

Ibland uppstår det problem och missförstånd i kommunikationen. Det beror ofta på att vi inte talar med varandra, utan förbi varandra och att vi pratar istället för att lyssna. Viktigt att komma ihåg är att vara tydlig när du uttrycker dig. Du vet själv vad du menar, men det finns alltid rum för tolkningar allt efter lyssnarens uppfattningar, erfarenheter och värderingar.

En god samtalssituation kännetecknas av att du är vänligt inställd till den eller de du pratar med. Du låter de andra säga sitt och påtvingar inte någon annan dina åsikter. Den ömsesidiga respekten är nödvändig i diskussionen; här ska du komma ihåg att respekten gäller personen ifråga och inte personens handlingar. Du kan alltså kritisera en person eller ha motsatta åsikter, utan att brista i respekt för henne eller honom.

Studieteknik

När det gäller studieteknik behöver det som känns bra för en studerande inte alls vara lika lyckat för en annan. Vissa regler gäller dock för alla.

  • Ju bättre du planerar dina studier på förhand desto bättre lyckas du.
  • Rutiner underlättar även studerandet för dig.
  • Gör upp en tidsplan.
  • Det är du själv som har ansvar för dina studier.
  • För att förstärka inlärningen är det väldigt bra om du hinner gå igenom dina anteckningar t.ex. på kvällen, både för att repetera för dig själv och skriva kommentarer eller frågor.
  • Hemma är det bra om du har en egen plats där du kan ha dina saker liggande framme och om platsen dessutom är ostörd blir studerandet sannolikt smidigare.