Turun ammatti-instituutin henkilökunta

Turun ammatti-instituutti

PL 955, 20101 TURKU

Turun kaupungin vaihde (klo 8.15–16)
Puh. 02 330 000

Kirjaamo
ammatti-instituutti@turku.fi
telefax 02 2633 3753

Viestintä
viestinta.kasvatusjaopetus@turku.fi

Turun ammatti-instituutin Y-tunnus
0204819-8

Laskutus: www.turku.fi/laskuttaminen

Ammatillisen koulutuksen hallinto

Ammatillinen koulutus, palvelualuejohtaja
Hannu Immonen

Taloussihteeri
Kirsi Laine

Rehtori
Päivi Lehtinen

Johtava koulutustarkastaja, Oppisopimustoimisto
Pekka Koivisto

Markkinointi ja viestintä

Työelämäyhteistyön koordinaattori
Kati Laitervo

Yhteiset palvelut

Palvelupäällikkö, lähiesimies
Suvi Haukioja

Opetusravintola Taidon lähiesimies
Titta Kärnä

Ammatillisen koulutuksen toimistopalveluiden lähiesimies
Suvi Haukioja