Wision Yrittäjyyden valmennustilat

Wision yrittäjyyden valmennustiloissa järjestetään yrittäjyyden ideointileirejä sekä yrittäjyysvalmennusta opiskelijoille ja opettajille. Lisäksi muunneltavissa tiloissa voidaan järjestää erilaisia kokouksia, tapahtumia ja palvelutoimintaa. 

Yrittäjyyden ideointileirit

Opiskelijat voivat suorittaa leiripäivänä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta- opinnon (1 osp). Leirejä toteutetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin. Leirit voidaan toteuttaa alakohtaisesti tai monialaisesti. Työskentely tapahtuu tiimeissä, tiimioppimisen pedagogiikkaa hyödyntäen. Päivän aikana opiskelijoita ohjaavat yrittäjämäiseen ajatteluun ja liikeidean kehittämiseen yrittäjyysvalmentaja ja opettaja. Päivän ohjelma suunnitellaan etukäteen yhdessä.

Leiripäivän aikana opiskelijat ideoivat alakohtaisia yritysideoita, toimeksiantoja yrityksiltä tai kehittävät muita ammattialaansa liittyvä tehtäviä. Työskentelyä rytmittävät ruokailut ja yrittäjäsparraukset. 

Pääsääntöisesti leirejä toteutetaan 8h -leireinä (maks 18 opiskelijaa). Perustelluista syistä myös 12h-leirit ovat mahdollisia.

TAIn Wision yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -opinto (1osp) Wision 8h-leiri toteutuksena muodostuu yhteensä 12 tunnista:

  • 2h opetusta ennen leiriä (ennakkotehtävät)
  • 8h leiristä
  • 2h opetusta leirin jälkeen (palaute, arviointi ja jatkosuunnittelu)

Leirivaraukset

Yrittäjyyden ideointileirien varaustilanteen voit käydä tarkistamassa henkilökunnan Outlook-kalenterista nimellä Wisio yrittäjyysvalmennuskeskus. Varauksen voit tehdä ottamalla yhteyttä Raili Selinheimoon.

Yrittäjyyden teemavalmennukset

Wision Yrittäjyyden teemavalmennukset sopivat kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Valmennukset toteutetaan monialaisina ja perustutkinnoissa ne sopivat parhaiten suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. 

Valmennuksissa käydään läpi keskeiset asiat ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja näyttöön valmistautumiseksi. Valmennukset sopivat myös valinnaisen tutkinnon osan Yrityksessä toimiminen 15 osp suorittamisen opinnoiksi.

Teemavalmennukset toteutetaan neljä kertaa lukukaudessa tiistaisin klo 12.30–16.15. Opiskelijoita valmentavat yrittäjyysvalmentajat ja alan asiantuntijat.

Yrittäjyyden teemavalmennukset lukuvuonna 2022–2023

1. Yritysideasta liikeideaksi
6.9.2022 ja 10.1.2023

Oman liikeidean innovointi, omat vahvuudet, verkostoituminen, SWOT, liiketoimintasuunnitelman sisältö

2. Asiakkaat, kilpailijat ja markkinointi
4.10.2022 ja 7.2.2023

Asiakasryhmät, kilpailijat, markkinatilanne, markkinointisuunnitelma, 

3. Laskelmat 
1.11.2022 ja 7.3.2023

Kustannukset, budjetointi, rahoitus, kannattavuus ja hinnoittelu

4. Yritysmuodot ja muut viralliset asiat
29.11.2022 ja 11.4.2023

Yritystoiminnan yleinen ja toimialakohtainen lainsäädäntö, yritysmuodon valinta, yrityksen perustamisasiakirjat, riskit ja turvallisuus

Muut tapahtumat

  • pop up tapahtumat
  • myyjäiset
  • aamukahvit yrittäjille ja opettajille

Seuraa somessa:

Wision yrittäjyyden innovointileirit ja teemavalmennukset:

Käyntiosoite: 

Lemminkäisenkatu 14-18A
20500 Turku

Puhelin:

Tila- ja yrittäjyyden leirivaraukset 040 359 5054
Raili Selinheimo 040 359 5054
Sähköposti: 
raili.selinheimo@edu.turku.fi
Kaupunginosa/Alue: