Wision Yrittäjyyden valmennustilat

Wision yrittäjyyden valmennustiloissa järjestetään yrittäjyyden ideointileirejä sekä yrittäjyysvalmennusta opiskelijoille ja opettajille. Lisäksi muunneltavissa tiloissa voidaan järjestää erilaisia kokouksia, tapahtumia ja palvelutoimintaa. 

Yrittäjyyden ideointileirit

Opiskelijat voivat suorittaa leiripäivänä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta- opinnon (1 osp). Leirejä toteutetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin. Leirit voidaan toteuttaa alakohtaisesti tai monialaisesti. Työskentely tapahtuu tiimeissä, tiimioppimisen pedagogiikkaa hyödyntäen. Päivän aikana opiskelijoita ohjaavat yrittäjämäiseen ajatteluun ja liikeidean kehittämiseen yrittäjyysvalmentaja ja opettaja. Päivän ohjelma suunnitellaan etukäteen yhdessä.

Leiripäivän aikana opiskelijat ideoivat alakohtaisia yritysideoita, toimeksiantoja yrityksiltä tai kehittävät muita ammattialaansa liittyvä tehtäviä. Työskentelyä rytmittävät ruokailut ja yrittäjäsparraukset. 

Pääsääntöisesti leirejä toteutetaan 8h -leireinä (maks 18 opiskelijaa). Perustelluista syistä myös 12h-leirit ovat mahdollisia.

TAIn Wision yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -opinto (1osp) Wision 8h-leiri toteutuksena muodostuu yhteensä 12 tunnista:

  • 2h opetusta ennen leiriä (ennakkotehtävät)
  • 8h leiristä
  • 2h opetusta leirin jälkeen (palaute, arviointi ja jatkosuunnittelu)

Leirivaraukset

Yrittäjyyden ideointileirien varaustilanteen voit käydä tarkistamassa henkilökunnan Outlook-kalenterista nimellä Wisio yrittäjyysvalmennuskeskus. Varauksen voit tehdä ottamalla yhteyttä Raili Selinheimoon.

Yrittäjyyden teemavalmennukset

Wision Yrittäjyyden teemavalmennukset ovat osa yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) ja yrityksessä toimiminen (15 osp) -opintoja. Teemavalmennukset toteutetaan monialaisena ja ovat suunniteltu suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.

Teemavalmennukset toteutetaan neljä kertaa syksyn ja neljä kevään aikana. Valmennukset toteutetaan kerran kuukaudessa tiistaisin klo 12-16. Opiskelijoita valmentavat yrittäjyysvalmentajat ja alan asiantuntijat.

1. Hei, voisko tätä ideaa kehittää?          
12.1.2021 ja 7.9.2021
Oman liikeidean innovointi, omat vahvuudet, verkostoituminen, SWOT

2. Onko täällä muitakin?        
9.2.2021 ja 5.10.2021
Asiakasryhmät, markkinointisuunnitelma, markkinointi, markkinatilanne, kilpailijat/ kumppanit, verkostoituminen

3. Lasketaas välillä!            
9.3.2021 ja 2.11.2021
Rahoitus, kustannukset, budjetointi, hinnoittelu

4. Tehdään siitä virallista!        
13.4.2021 ja 7.12.2021
Liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodon valinta, yrityksen perustamisasiakirjat, riskit, SWOT

Muut tapahtumat

  • pop up tapahtumat
  • myyjäiset
  • aamukahvit yrittäjille ja opettajille

Seuraa somessa:

Wision yrittäjyyden innovointileirit ja teemavalmennukset:

Käyntiosoite: 

Lemminkäisenkatu 14-18A
20500 Turku

Puhelin:

Tila- ja yrittäjyyden leirivaraukset 040 359 5054
Raili Selinheimo 040 359 5054
Sähköposti: 
raili.selinheimo@turku.fi
Kaupunginosa/Alue: