Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (AT ja EAT)

Ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksessa hankitaan syvällisempää ja rajatumpaa osaamista. Koulutukseen edellytetään yleensä aikaisempaa alan osaamista. Tutkinnoista voi myös suorittaa osia lyhytkoulutuksena tai täydennyskoulutuksena.

Haussa olevat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot