Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto, 11.1.2021 alkaen

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päätyy 13.12.2020. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: mielenterveys- ja päihdetyön at

Koulutuksen esite: Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (pdf)

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Turun oppisopimustoimisto ohjaa eteenpäin.

Tarvitsetko lisää osaamista mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa työskentelyyn? Toimitko sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla ja tapaat työssäsi mielenterveys- ja päihdeasiakkaita? Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto voisi vastata tähän tarpeeseen.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää tai asumispalveluja tukevaa mielenterveys- ja päihdetyötä.

Sisältö

Koulutus pohjautuu mielenterveys- ja päihdetyön ammaatitutkinnon perusteisiin.

Kesto ja toteutus

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta ja sen voi suorittaa työn ohella. Lähiopetusta noin 2 päivänä kuukaudessa oppilaitoksen toimintavuoden aikana. Lisäksi etäopiskelua sekä työelämässä oppimista.

Valintaperusteet

  • Hakijalla on suoritettuna sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto sekä työkokemusta ja/tai työpaikka koulutustaan vastaavalla alalla
    Soveltuvuus alalle: mm. fyysinen ja psyykkinen terveys (SORA-lainsäädäntö)
  • Motivaatio: aktiivinen ote opiskeluun ja oma-aloitteisuus
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: mm. opiskelutaidot, sitoutumisvalmius ja riittävä kielitaito

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutuksen hinta on 300 euroa. Opiskelija hankkii itse tarvittavan oppimateriaalin. Opiskelu on sivutoimista, joten se ei oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Ruiskatu 8, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Pakollinen valintahaastattelu järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana, haastatteluun lähetetään erillinen kutsu.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Tiimivastaava Maarit Tuusvuori, puh. 050 527 8257 tai maarit.tuusvuori@turku.fi