Lämmityslaitteistojen sähköasennukset, 11.1.2021 alkaen, oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Oppisopimuksen solmiminen vaatii alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse. Lisätietoja Turun oppisopimustoimistosta.

Koulutuksen esite: Lämmityslaitteistojen sähköasennukset (pdf)

Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön valmiudet lämmityslaitteistojen sähkötöiden tekemiseen ja valmentautua sähköturvallisuustutkinto 3 kokeeseen.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu talotekniikan alalla lämmityslaittestojen asennuksien parissa työskenteleville henkilöille.

Mitä?

Valmentava koulutus rajoitetun sähköpätevyys 3:n hankkimiseen. Koulutus pohjautuu talotekniikan ammattitutkinnon tutkinnon osaan lämmityslaitteistojen sähköasennukset, laajuus noin 10 osp.

 1. teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka
  • tasa- ja vaihtosähkön perusteet, virtapiirit ja kytkennät, teholaskut, sähkömagnetismi
 2. sähköturvallisuussäädökset ja –standardit
  • sähköturvallisuustutkinto 3 materiaali soveltuvin osin
 3. sähkötyöturvallisuus
  • SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus
 4. rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt
  • sähköpiirustukset, johtojen kuormitettavuus, taloteknisten komponenttien asennus ja kaapelointi, sähkömoottorikäytöt
 5. sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset
  • standardin SFS 6000 vaatimusten mukaiset tarkastukset sähkölaitteistolle.

Kesto ja toteutus

Koulutus toteutetaan Turun ammatti-instituutin tiloissa ja laitteilla. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja kesto on 10 viikkoa (11.1. - 15.3.2020). Lähipäiviä on 9 kappaletta ja ne toteutetaan maanantaisin, kello 14 - 20. Osa koulutuksesta toteutetaan etätehtävinä verkossa.

Missä?

Turun ammatti-instituutti, Hamppukatu 2, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Timo Leskinen, puh. 040 647 3065 tai timo.leskinen@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30