Talotekniikan työnjohtajakoulutus 10.2.2021 alkaen, oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Lisätietoja Turun oppisopimustoimistosta.

Koulutuksen esite: Talotekniikan erikoisammattitutkinto (pdf)

Kehitä osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa sekä valvonnassa ja hanki KVV- ja IV-työnjohtajan luvat. Tämä koulutus vahvistaa osaamistasi taloteknisten asennustöiden kustannustehokkuudesta ja aikatauluhallinnasta. Koulutuksen aikana pureudutaan asennustyön laadun parantamiseen, viranomaiskatselmuksiin ja –tarkastuksiin, urakoiden käytännön järjestelyihin ja projektien onnistumiseen.

Tutkinnon suorittanut voi hakea kunnan rakennusvalvonnalta kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston (KVV) tai ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan lupia.

Kouluttajina toimivat alalla toimivat kokeneet käytännön ammattilaiset.

Kenelle?

Koulutus soveltuu kokeneille työnjohtajille, nokka- tai kärkimiehille ja yrittäjille, jotka haluavat parantaa työmaakohteiden kannattavuutta paremman johtamis- ja valvontaosaamisen kautta.

Mitä?

Koulutus pohjautuu talotekniikan erikoisammattitutkinnon perusteisiin, talotekniikkaurakoinnin osaamisalaan (putkiasentaja EAT, ilmanvaihtoasentaja EAT).

Lähipäivät

Koulutuspäivät keskiviikkoisin klo 14-18.

  • 10.2. Taloteknisen asennuksen organisointi
  • 10.3. Asennustyön hyvän rakennustavan ja viranomaismääräysten toteutumisen varmistaminen
  • 7.4. Asennustyön suorituksen valvominen annettujen työpiirustusten ja asetusten mukaisesti
  • 5.5. Asennuksiin liittyvät testaukset ja mittaukset
  • 2.6. Itselle luovutus
  • 18.8. Viranomaistarkastukset
  • 15.9. Valmiin asennustyön luovuttaminen
  • 13.10. Urakan laskenta
  • 10.11. Työskentely urakointiasiakirjojen mukaisesti
  • 8.12. Taloteknisten asennuksien kustannusten valvonta ja hallinta

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Jo hallussa olevat tutkinnon osat voi suorittaa näytöillä.

Missä?

Turun ammatti-instituutti, Peltolan koulutalo
Hamppukatu 2, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Kouluttaja Aapo Lindén, puh. 050 547 9728 tai aapo.linden@lvi-85.com

Lisätietoja oppisopimuksesta

Antti Niiles puh. 040 167 8182 tai antti.niiles@turku.fi

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30