Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala, oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Lisätietoja Turun oppisopimustoimistosta. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse.

Koulutuksen esite: Palvelulogistiikan AT, opso (pdf)

Haluatko päivittää osaamistasi uudelle tasolle? Omaatko jo muutaman vuoden työkokemuksen varastoalan työtehtävistä ja haluaisit kehittää ammatillista osaamistasi? Silloin valintasi on palvelulogistiikan ammattitutkinto, joka mahdollistaa jatko-opinnot esim. erikoisammattitutkinto tai amk-opinnot.

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten varastotöiden edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita ja suunnitella työtään siten, että ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua. Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän on suorittanut.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Aloitus sopimuksen mukaan.
  • Lähiopetusta on n. 2 päivää/kk.
  • Koulutuksen kesto n. 1,5 - 2 vuotta.

Sisältö

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tämä koulutus suuntautuu varastologistiikan osaamisalaan. Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa: varastotyön tekeminen ja varastotyön suunnittelu. Valinnaisista tutkinnon osista valitaan yksi suoritettava tutkinnon osa: perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin tai palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea oppisopimustoimistolta opintososiaalisia etuja. Kysy lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Logistiikan koulutuskeskus, Kuormakatu 17, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Jani Forsström, puh. 044 907 3964 tai jani.forsstrom@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30