Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen syksy 2020 - kevät 2021

Koulutukseen ilmoittautuminen:

Koulutuksiin ilmoittaudutaan vain sähköisellä lomakkeella. Valitse sen koulutuksen ilmoittautumislinkki (kohta ilmoittautuminen), johon haluat osallistua. Jokaisesta henkilöstä tulee täyttää oma lomake. Tarkista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Kutsu koulutukseen tulee annettuun sähköpostiosoitteeseen. Huom. jos koulutus tulee täyteen ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, linkki sulkeutuu.

Työpaikkaohjaajakoulutus on yrityksille ja työelämän edustajille suunnattu, opiskelijoiden ohjaamiseen keskittyvä koulutus, joka on osanottajille maksutonta. Koulutuksen toteuttaa Varsinais-Suomen alueen ammatillisten oppilaitosten Laakeri-hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kohderyhmä

Työpaikkaohjaajien koulutus on tarkoitettu yritysten ja työpaikkojen työpaikkaohjaajille, jotka osallistuvat henkilöstön kehittämiseen ja opastavat sekä työssäoppijoita että oppisopimuksella opiskelevia.

Koulutukset ja tarkemmat tiedot

Mon 59

  • Koulutus sopii kaikkien alojen työpaikkaohjaajille.
  • 6. ja 20.10.2020
  • KOULUTUS ON PERUTTU.

Sote 62

Sote 63

Mon 60

Sote 64

Sote 65

Sote 66

Koulutuksen pääsisällöt

  • Ammatillisen koulutuksen muutos, työssäoppiminen/ oppisopimuskoulutus
  • Alakohtaiset suositukset ja sopimukset, henkilöstön perehdyttäminen
  • Oman alan ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja niiden hyödyntäminen työpaikalla
  • Työpaikka oppimispaikkana: opiskelijan rooli/ työtehtävät työpaikalla
  • Ohjaajan rooli: nuorten ymmärtäminen, vuorovaikutustaidot, perehtyminen opiskelutapoihin ja –tyyleihin
  • Kehittymisen tukeminen, arviointi ja palautteen antaminen
  • Käytännön toteutusmallien luominen työpaikalle
Liitteenä olevissa esitteissä on tarkemmin eri koulutuspäivien sisällöt.

Koulutukseen sisältyviä materiaalipaketteja voitte hyödyntää jatkossakin työyhteisössänne.

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Paikka

Laivaravintola S/S BORE (Forum Marinumin edessä Aurajoessa)
Linnankatu 72, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Kati Laitervo, puh. 044 907 3194 tai kati.laitervo@turku.fi
Opintosihteeri Anne Kareinen, puh. 040 670 4048 tai anne.kareinen@turku.fi