Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynti ja markkinointiviestintä, 20.1.2021 alk., oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Lisätietoja Turun oppisopimustoimistosta. Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse ennen opiskelun aloittamista.

Koulutuksen esite: Liiketoiminan AT oppisopimus (pdf)

Huom. Voit hakea myös omaehtoiseen koulutukseen.

Koulutuksen aikana kehität liiketoiminnan osaamistasi sekä myynti- ja markkinointitaitojasi. Koulutuksessa perehdytään liiketoiminnan kannattavuuteen, palvelumuotoiluun, tuoteryhmäosaamiseen sekä tilan ja esillepanon suunnitteluun. Koulutuksessa tarkastelet opittuja asioita oman työsi kautta ja syvennät näin ammatillista osaamistasi.

Kenelle?

Sinulle, jolla on halua ja intoa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä kehittää asiakaskokemusta.

”Koulutus antaa sinulle monipuolisen liiketoimintaosaamisen, hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä valmiudet tehdä tuloksellista myyntityötä.”

Mitä?

Koulutus pohjautuu liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteisiin, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalaan.

Kesto ja toteutus

  • Koulutus alkaa 20.1.2021, mutta voit aloittaa joustavasti koulutuksen myös aikaisemmin.
  • Kesto 20.1.-31.12.2021. Koulutus sisältää 16 lähipäivää, n. 2 pv/kk.
  • Muina aikoina koulutus tapahtuu ohjattuna opiskeluna henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
  • Tutkinnossa vaadittu ammattitaito osoitetaan omaan työpaikkaan liittyvillä näytöillä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Missä?

Turun ammatti-instituutti, Ruiskatu 8, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Leena Haggrén, puh. 040 764 4593 tai leena.haggren@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30

Koulutustarkastaja Anniina Lehtinen, 050 468 2186 tai anniina.lehtinen@turku.fi