Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, 7.1.2021 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 6.12.2020. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen (sis. suomen kielen testin ja haastattelun). Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: aikuisten perusopetus

Ohjevideo: miten haet aikuisten perusopetukseen

Huom. Ennen kuin haet aikuisten perusopetukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Koulutuksen esite: Aikuisten maahamuuttajien perusopetus (pdf)

Kohderyhmä

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole. Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja.

Sisältö

Alkuvaihe
Alkuvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutus voi alkaa luku- ja kirjoitustaidon opetuksella. Kielitaitotaso 0-A1.3. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Päättövaihe
Päättövaiheen koulutuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä ja saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelutaitoja ja selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia. Kielitaitovaatimus A2.1. Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta (46 kurssia).

Hinta ja tuet

Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Koulupäivän aikana tarjotaan maksuton ateria. Koulumatkat opiskelija maksaa itse.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 14-18 C, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Valintatilaisuus (sis. suomen kielen testin ja haastattelun) pidetään 14.-15.12.2020. Tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu sähköpostilla.
  • Opiskelijavalinta tehdään testin ja haastattelujen perusteella. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 040 621 3152 tai kaisu-leena.nikkanen@turku.fi

Asiasanat: