Avustajaksi hoitoalalle -koulutus 7.1.2021 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 15.11.2020. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Haastatteluun lähetetään erillinen kutsu sähköpostitse.

Hae tästä: avustajaksi hoitoalalle

Koulutuksen esite: Avustajaksi hoitoalalle 2021K (pdf)

Avustajakoulutuksessa suoritat kaksi ammatillista tutkinnon osaa lähihoitajatutkinnosta. Koulutuksen jälkeen voit työllistyä avustaviin tehtäviin hoiva-alalle esimerkiksi vanhustyöhön. Avustajakoulutuksen loppupuolella sinulla on mahdollisuus hakea lähihoitajakoulutukseen, joka alkaa saumattomasti avustajakoulutuksen päätyttyä. Huomioi kuitenkin, että lähihoitajakoulutukseen on oma erillinen haku, eikä avustajakoulutuksen suorittaminen takaa pääsyä lähihoitajaopintoihin.

Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille ja sisältää tarvittaessa Suomi toisena kielenä -opintoja.

Sisältö

Koulutus koostuu seuraavista sosiaali - ja terveysalan perustutkinnon osista: 

Lisäksi opintoihin sisältyy ammatillista opiskelua tukevia opintoja toisen asteen koulutuksen yhteisistä tutkinnon osista.

Kesto ja toteutus

  • Koulutuksen kesto 7.1.2021 – 28.2.2022.
  • Koulutuksessa noudatetaan oppilaitoksen normaaleja loma-aikoja. Loma-aikoina on halutessa mahdollisuus suorittaa yhteisten tutkinnon osien opintoja etäopiskeluna.
  • Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä näytön suorittamisena.
  • Opetusta on viitenä päivänä viikossa. Lähiopetus on klo 8–16 välillä.
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan työvuorojen mukaisesti.

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle: mm. aiemmat kokemukset alalta, opinnoissa ja ammatissa vaadittava terveydentila, matemaattinen osaaminen
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja voi tulla materiaaleista ja tarvikkeista. Koulutus on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, sosiaali – ja terveysala
Ruiskatu 8, Turku

Opintoja voidaan toteuttaa myös instituutin muissa yksiköissä.

Lisätietoja koulutuksesta

Tiimivastaava Mikko Haapala, puh. 040 131 7509 tai mikko.haapala@turku.fi