Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, dagstudier

Ansökan till utbildningen:

Ansökningstiden har slutat.

Mer information om ansökan

Studiehandledare Ulrika Gullqvist, tfn 0449073021 eller ulrika.gullqvist@turku.fi
Teamansvariga Eija Laine, eija.laine@turku.fi

Programutvecklarna jobbar efter studierna i mångsidiga arbetsuppgifter inom IT, programmering, IT-stöd och försäljning. Även servicebranschen erbjuder intressanta arbetsplatser både inom privata och offentliga sektorn.

Efter att ha avlagt grundexamen i information- och kommunikationsteknik kan du grunderna inom olika programmeringsspråk, du kan bygga nätverk och hemsidor och du blir expert på digital kommunikation. Du har teoretiska studier och praktiska övningar där du lär dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program på ett professionellt sätt. Efter studierna kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Urvalsgrunder

  • Lämplighet för branschen
  • ­Motivation
  • ­Behov av utbildning
  • ­Förutsättningar för studier

Utbildningens längd och innehåll

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik omfattar 180 kompetenspoäng. Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp).

Obligatorisk yrkesexamensdel är grundläggande uppgifter inom informations- och kommunikationsteknik. Valbara examensdelar väljs enligt inriktning programutvecklare: programmering, arbete som programvaruutvecklare, modellering och utskrift av digitala medier, automation och bevakning (lokal). Gemensamma examensdelar enligt läroplanen: kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskap, kunnande i samhälle och arbetsliv. Mer information om utbildningen läroplanens e-grunder eperusteet.opintopolku.fi.

Utbildningstiden är ca tre år, beroende på vilken bakgrund den sökande har vid studiernas början.

Anskaffande och påvisande av kunnande

En personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK-plan) görs tillsammans med den studerande. Där kommer man överens om avläggande av examensdelar och eventuellt erkännande av kunnande. Kunnande skaffas genom att delta i de studier som läroanstalten erbjuder och genom lärande på en arbetsplats. Kunnandet påvisas genom yrkesprov. Kraven för kunnandet är de som fastställs i läroplanen.

Avgifter och stöd

Utbildningen är avgiftsfri för den studerande. Studierna avläggs på heltid, vilket innebär att den studerande kan ansöka om studiestöd av FPA eller vuxenstudiestöd av Sysselsättningsfonden. Frågor som gäller avläggande av studier medan man får arbetslöshetsförmån kan riktas till TE-byrån.

Plats

Åbo yrkesinstitut, Råggatan, Åbo