Hoiva-avustajakoulutus 1.3.2021 alkaen, työvoimakoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 29.1.2021.  Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivujen kautta. Koulutuksen hakunumero on 696459.

Hae tästä: hoiva-avustaja

Koulutuksen esite: Hoiva-avustajakoulutus, työvoima 2021K (pdf)

Hoiva-avustajakoulutuksessa suoritat lähihoitajatutkinnosta ammatilliset tutkinnon osat Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Koulutuksen jälkeen voit työllistyä avustaviin tehtäviin hoiva-alalle esimerkiksi vanhustyöhön. Ammatillisten tutkinnon osien lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella myös Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, jotka tukevat sinua opiskelussa sekä työelämään ja mahdolliseen jatkokoulutukseen siirtymisessä.

Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille ja sisältää tarvittaessa Suomi toisena kielenä -opintoja.

Sisältö

Koulutus koostuu seuraavista sosiaali - ja terveysalan perustutkinnon osista: 

Lisäksi opintoihin sisältyy ammatillista opiskelua tukevia opintoja toisen asteen koulutuksen yhteisistä tutkinnon osista.

Kesto ja toteutus

 • Koulutuksen kesto 1.3.2021-28.2.2022.
 • Opiskelijan aiempi osaaminen huomioidaan ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
 • Puuttuva osaaminen hankitaan lähiopetuksena, etäopetuksena ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena.
 • Opetus on kokopäiväistä ja sitä on viitenä päivänä viikossa. Osa opetuksesta saattaa sijoittua ilta-aikaan.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan työvuorojen mukaisesti.
 • Osaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työelämäympäristöissä.

Valintaperusteet

 • Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille hakijoille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve.
 • Soveltuvuus alalle: mm. aiemmat kokemukset alalta, opinnoissa ja ammatissa vaadittava terveydentila, matemaattinen osaaminen
 • Motivaatio
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, sosiaali – ja terveysala
Ruiskatu 8, Turku

Opintoja voidaan toteuttaa myös instituutin muissa yksiköissä.

Lisätietoja hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista

 • Jos olet ollut alaan liittyvässä työharjoittelussa/ työelämävalmennuksessa tai työkokeilussa, muista mainita se erikseen hakemuksessa.
 • Kurssihakemus on sitova, sitä ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. työ- tai muu koulutuspaikka).
 • Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
 • Seuraa valintojen etenemistä te-palvelujen Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Lisätietoja hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista

Koulutusneuvonta, puh. 02 9502 0702

Lisätietoja koulutuksesta

Vastuuopettaja Anita Starck, puh. 040 131 7515 tai anita.starck@turku.fi