Hoiva-avustajakoulutus (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia), 6.9.2021 alkaen

Hakuaika päättyy 23.5.2021.

Hoiva-avustajakoulutuksen jälkeen voit työllistyä avustaviin tehtäviin hoiva-alalle esimerkiksi vanhustyöhön.

Sisältö

Koulutuksessa suoritat seuraavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat:

Ammatillisten tutkinnon osien lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella myös yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, jotka tukevat sinua opiskelussa sekä työelämään ja mahdolliseen jatkokoulutukseen siirtymisessä.

Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille. Koulutus sisältää tarvittaessa oppimisvalmiuksia tukevia opintoja, kuten: suomen kieli, englanti, matematiikka, tietotekniikka.

Jos hakijan opiskeluvalmiudet, esimerkiksi kielitaito, eivät koulutusta aloittaessa mahdollista ammatillisten tutkinnon osien suorittamista, voidaan koulutus räätälöidä siten, että syksyllä 2021 suoritetaan vain oppimisvalmiuksia tukevia opintoja ja ammatilliset tutkinnon osat aloitetaan keväällä 2022.

Kesto ja toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työelämässä oppimista henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto noin 1-1,5 vuotta. Opetus on kokopäiväistä, viitenä päivänä viikossa. Koulutukseen sisältyy kaksi työelämässä oppimisen jaksoa. Oppilaitos hankkii paikat. Työelämässä oppiminen toteutetaan työvuorojen mukaisesti. Osaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työelämäympäristöissä.

Valintaperusteet

  • Koulutus soveltuu alalle tulo -koulutukseksi niin suomenkielisille kuin vieraskielisillekin. Aiempaa kokemusta hoitoalasta ei tarvita.
  • Soveltuvuus alalle: Opinnoissa ja ammatissa vaadittava terveydentila ja toimintakyky (SORA)
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja voi tulla materiaaleista ja tarvikkeista. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, sosiaali – ja terveysala
Ruiskatu 8, Turku

Opintoja voidaan toteuttaa myös instituutin muissa yksiköissä.

Hae verkossa

Klikkaa tästä ja täytä hakemus hoiva-avustajakoulutukseen Wilmassa.

Hakuaika päättyy 23.5.2021. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun.

Lisätietoja hakemisesta ja valinnasta

Valintahaastattelut järjestetään viikolla 21-23. Haastatteluun lähetetään kutsu sähköpostitse. Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Kysy lisätietoja

Tiimivastaava Mikko Haapala, puh. 040 131 7509 tai mikko.haapala@turku.fi

Koulutuksen esite: Hoiva-avustajakoulutus (pdf)