Hoiva-avustajakoulutus (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia), 6.9.2021 alkaen

Hakuaika päättyy 8.8.2021.

Hoiva-avustajakoulutuksen jälkeen voit työllistyä avustaviin tehtäviin hoiva-alalle esimerkiksi vanhustyöhön.

Sisältö

Koulutuksessa suoritat seuraavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat:

Koulutuksen alkuun sisältyy 4 kuukauden jakso, jonka aikana opiskelet opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ammatillisten opintojen ohella. OPVA-opintojen tarkoituksena on tukea ammatillisten tutkinnon osien suorittamista. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus opiskella myös Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, jotka tukevat sinua opiskelussa sekä työelämään ja mahdolliseen jatkokoulutukseen siirtymisessä.

Kesto ja toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työelämässä oppimista henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto noin 1-1,5 vuotta. Opetus on kokopäiväistä, viitenä päivänä viikossa. Koulutukseen sisältyy kaksi työelämässä oppimisen jaksoa. Oppilaitos hankkii paikat. Työelämässä oppiminen toteutetaan työvuorojen mukaisesti. Osaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työelämäympäristöissä.

Valintaperusteet

  • Koulutus soveltuu alalle tulo -koulutukseksi niin suomenkielisille kuin vieraskielisillekin. Aiempaa kokemusta hoitoalasta ei tarvita.
  • Soveltuvuus alalle: Opinnoissa ja ammatissa vaadittava terveydentila ja toimintakyky (SORA)
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja voi tulla materiaaleista ja tarvikkeista. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, sosiaali – ja terveysala
Ruiskatu 8, Turku

Opintoja voidaan toteuttaa myös instituutin muissa yksiköissä.

Hae verkossa

Klikkaa tästä ja täytä hakemus hoiva-avustajakoulutukseen Wilmassa.

Hakuaika päättyy 8.8.2021. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Voit myös osallistua koulutukseen solmimalla oppisopimuksen.

Lisätietoja hakemisesta ja valinnasta

Valintahaastattelut järjestetään 18.-19.8.2021 etänä. Haastatteluun lähetetään erillinen kutsu sähköpostitse. Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Kalle Ojanen, puh. 044 907 3776 tai kalle.ojanen@turku.fi (kesäkuussa)

Koulutuksen esite: Hoiva-avustaja (pdf)