Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Lisätietoja Turun oppisopimustoimistosta. Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse ennen opiskelun aloittamista.

Koulutuksen esite: Lähihoitaja oppisopimus (pdf)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, suunhoidon, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Sisältö

Koulutus pohjautuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin. Osaamisalavaihtoehdot ovat mm. sairaanhoidon ja huolenpidon, suunhoidon tai mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala.

Kesto ja toteutus

  • Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti opiskelijan tarkempi opintojen sisältö ja aikataulu muodostuu.
  • Koulutuksen kesto n. 2 vuotta.

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea oppisopimustoimistolta opintososiaalisia etuja. Kysy lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Maria Kumpuoja, puh. 040 1924487 tai maria.kumpuoja@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30