Matkailu- ja ravintola-alan sesonkityöntekijä, 29.8.2022 alkaen, työvoimakoulutus

Hakuaika loppuu 4.8.2022.

Koulutuksen tavoite on, että opiskelija pystyy työskentelemään ravintolan tai matkailuyrityksen asiakaspalvelutyössä työpaikan tarpeiden mukaisesti.

Mitä opit koulutuksessa?

Koulutuksessa sinä valitset tutkinnon osan omien ja työpaikan tarpeiden mukaisesti ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta tai matkailualan perustutkinnosta.

Sinä voit valita esimerkiksi

Opinnot sisältävät esimerkiksi seuraavia asioita:

 • matkailu- ja ravitsemiselinkeino ammattina ja alan verkostot
 • oman osaamisen kehittäminen
 • hygieniapassi ja anniskelupassi
 • ruokatarjoilun ja juomatarjoilun perustaidot
 • keskeiset erityisruokavaliot
 • juomat ja juomasekoitukset
 • kassatoiminnot ja laskuttaminen
 • asiakaspalvelu tarjoilutyössä ja matkailuyrityksessä
 • viestintätaidot ja vuorovaikutustaidot asiakaspalvelussa
 • alan sanastoa suomeksi/englanniksi/ruotsiksi
 • EA1-ensiapukurssi

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutus kestää 3 kuukautta.
 • Koulutuksessa on lähiopetusta koululla ja oppimisympäristö Borella.
 • Lisäksi koulutuksessa on etäopiskelua kotona ja opiskelua työpaikalla.
 • Jos sinä löydät koulutuksen aikana oppisopimustyöpaikan, sinä voit jatkaa opiskelua oppisopimuksella.
 • Sinulle maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta.

Valintaperusteet (miten opiskelijat valitaan koulutukseen?)

 • Hakija on työtön tai työttömyysuhan alainen.
 • Hakijalla on tarve koulutukselle.
 • Motivaatio: Hakija on kiinnostunut alasta ja haluaa oppia lisää.
 • Soveltuvuus alalle:  Hakija sopii asiakaspalveluun ja pystyy tekemään tiimityötä. Hakijalla on valmiudet valmistaa ja tarjoilla ruokaa sekä juomia hygieniavaatimusten, laatuvaatimusten sekä työpaikan toimintaohjeiden mukaisesti.
 • Edellytykset opiskeluun: Hakijalla on riittävät opiskelutaidot. Hakija on sitoutunut opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Hänellä on riittävä suomen kielen taito.

Missä koulutuspaikka on?

Koulun osoite: Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Miten sinä voit hakea koulutukseen?

 1. Hae koulutukseen Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilta.
 2. Kirjoita sanahaku-laatikkoon koulutuksen hakunumero 702963.
  • Hakuaika loppuu 4.8.2022.
  • Kurssihakemus on sitova eli hakemusta ei voi perua ilman hyvää syytä.
  • Kerro hakemuksessa, jos olet ollut aikaisemmin koulutusalan työharjoittelussa, työelämävalmennuksessa tai työkokeilussa. 
 3. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.
  • Haastattelu on 18.8.2022.
  • Sinä voit seurata valintoja https://asiointi.mol.fi -sivujen Oma asiointi-verkkopalvelussa.

Keneltä sinä voit kysyä lisätietoja koulutuksesta?

Kysy lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Opinto-ohjaaja Maria Kallio
puhelinnumero: 044 907 3945
sähköpostiosoite: maria.kallio@edu.turku.fi

Kysy lisätietoa koulutuspaikan hakemisesta ja taloudellisista tukiasioista:
Koulutusneuvonta TE-palvelut
puhelinnumero: 02 9502 0702

Koulutuksen esite: Sesonkityöntekijä (pdf)