Matkailualan perustutkinto (matka-asiantuntija tai vastaanottovirkailija), 30.8.2021 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 16.5.2021. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen ja -haastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: Matkailualan perustutkinto

Koulutuksen esite: Matkailualan perustutkinto (pdf)

Matka-asiantuntija toimii matkailualan myynnin tai majoituksen asiakaspalvelun työtehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä, myynti- ja neuvontapisteissä tai majoituspalveluissa.

Vastaanottovirkailija toimii erilaisin liikeideoin toimivien hotellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä.

Sisältö

Koulutus pohjautuu matkailualan perustutkinnon perusteisiin. Valittavissa on joko matkapalvelujen myynnin (matka-asiantuntija) tai majoituspalvelujen (vastaanottovirkailija) osaamisala.

Kesto ja toteutus

  • Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työelämässä oppimista.
  • Koulutuksen kesto noin 2 vuotta tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Valintaperusteet

  • Hakijalta edellytetään ylioppilastutkintoa tai muuta aikaisempaa toisen asteen tutkintoa tai vastaavaa osaamista.
  • Soveltuvuus alalle: Soveltuvuus asiakaspalveluun ja tiimityöhön ja valmiudet asiakaspalvelussa ja työpaikalla tarvittavan kielitaidon hankkimiseen. Valmiudet palvella asiakkaita hygienia- ja laatuvaatimusten mukaisesti
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: Riittävät opiskelutaidot, riittävä suomen kielen taito, sitoutuminen opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee työvaatteiden ja -jalkineiden hankkimisesta, opintoihin liittyvien tutustumiskäyntien kuluista sekä mahdollisista viranomaismaksuista (esim. hygieniapassi ja EA1-kortti).

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Valintatilaisuus ja -haastattelut järjestetään viikolla 21, hakija saa tarkemmat tiedot ja erillisen kutsun sähköpostitse.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Tarja Aaltonen, puh. 044 907 3925 tai tarja.aaltonen@turku.fi
Opinto-ohjaaja Maria Kallio, puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi