Merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto, asiakaspalvelu ja myynti, 10.1.2022 alkaen, päiväkoulutus

Hakuaika päättyy 5.12.2021.

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneena sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Koulutuksessa osaamista hankitaan erityisesti asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lukion tai jonkin ammatillisen toisen asteen tutkinnon jo suorittaneille.

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan koko liiketoiminnan perustutkinto. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi tarjolla on asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautuvia valinnaisia tutkinnon osia:

 • myynti
 • palvelumuotoilu
 • asiakkuuksien hoitaminen
 • pienyrityksen markkinointiviestintä.

Tutustu tutkinnon muodostumiseen ePerusteissa.

Toteutussuunnitelmaan ja lukujärjestykseen ei sisälly yhteisiä tutkinnon osia. Siltä osin kuin ne puuttuvat, opiskelijan on varauduttava esimerkiksi ilta- tai verkko-opintoihin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Kesto ja toteutus

 • Koulutukseen sisältyy lähiopetusta ja etäopiskelua sekä työelämässä oppimista.
 • Koulutuksen kesto 10.1.2022-3.2.2023 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Valintaperusteet

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lukion tai jonkin ammatillisen toisen asteen tutkinnon jo suorittaneille.
 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen täällä.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, liiketalous
Ruiskatu 8 C, Turku

Hae verkossa

Klikkaa tästä ja täytä hakemus merkonomikoulutukseen Wilmassa.

Hakuaika päättyy 5.12.2021. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintainfoon sekä -haastatteluun.

Lisätietoja hakemisesta ja valinnasta

 • Hakijat kutsutaan sähköpostitse pakolliseen valintainfoon, joka pidetään 9.12.2021 klo 17.00
 • Henkilökohtaiset haastatteluajat jaetaan infossa, haastattelut ovat 13.-14.12.2021.
 • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Kysy lisätietoja

Opinto-ohjaaja Ulrika Gullqvist, puh. 044 907 3021 tai ulrika.gullqvist@turku.fi