Perustason ensihoitaja, sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, 9.8.2021 alkaen, päiväkoulutus

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN:

Hakuaika päättyy 21.3.2021. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä osallistumalla pakolliseen infotilaisuuteen ja pääsykokeeseen (sis. teoriakokeen, fyysisen testin ja haastattelun). Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: perustason ensihoitaja

Koulutuksen esite: Perustason ensihoitaja 2021K (pdf)

Valmistumisen jälkeen perustason ensihoitaja voi työskennellä sairaankuljetuksessa tai erilaisissa hoitolaitoksissa esimerkiksi sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai teho-osastolla. Tutkinnon suorittanut rekisteröidään lähihoitajana, jolloin hän on oikeutettu tekemään myös lähihoitajan vaatimustason työtehtäviä. Tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden hakeutua myös jatko-opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluun.

Sisältö

Koulutus pohjautuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin, perustason ensihoidon osaamisalaan.  Pakollisiin tutkinnon osiin kuuluu terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, ensihoidossa toimiminen sekä akuuttihoitotyössä toimiminen. Lisäksi valinnainen tutkinnon osa (esim. immobilisaatiohoidon toteuttaminen tai perioperatiivinen hoito). Näiden kahden kokonaisuuden lisäksi opiskelijalle kuuluu yhteinen tutkinnon osa, joka koostuu esimerkiksi äidinkielestä, vieraista kielistä, matematiikasta jne.

Kesto ja toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työpaikalla oppimista. Koulutus kestää n. 2,5-3 vuotta.Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, minkä mukaan opiskelu etenee. Tämän johdosta opiskeluaika voi vaihdella.

Valintaperusteet

  • Osallistuminen valintatilaisuuteen, hyväksytty tulos pääsykokeesta
  • Soveltuvuus alalle: mm. fyysinen ja psyykkinen terveys (SORA-lainsäädäntö)
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: mm. riittävät opiskelutaidot, sitoutumisvalmius

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee esim. opiskelumateriaalista ja työvälineistä. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, sosiaali- ja terveysala
Ruiskatu 8, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Kaikki hakijat kutsutaan pakolliseen infotilaisuuteen, joka pidetään 21.4.2021 klo 16.30 alkaen (TAI, Ruiskatu 8, auditorio 4129).
  • Infossa hakijalle annetaan pääsykoeaika. Pääsykokeet pidetään 31.5.-2.6.2021.
  • Pääsykoemateriaalikirja: Vierimaa H. & Laurila M. Keho. 2017. Sanoma Pro (osiot: veri, verenkierto ja hengitys).
  • Hakijoiden tulee osallistua sekä infotilaisuuteen että pääsykokeeseen.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Huom. Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta. Koulutuksen järjestäjällä on määrätyissä tilanteissa opintojen aikana oikeus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisätietoja koulutuksesta

Lehtori Vesa Pöntinen, puh. 044 907 3779 tai vesa.pontinen@turku.fi
Opettaja Mika Alhonkoski, puh. 040 156 1642 tai mika.alhonkoski@turku.fi