Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, 1/2021 alkaen, päivä- tai oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 30.11.2020. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen (sis. haastattelun ja mahdollisia valintatestejä). Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: sähköasentaja

Koulutuksen esite: Sähkö- ja automaatioalan pt 2020s (pdf)

Voit myös osallistua koulutukseen solmimalla oppisopimuksen.

Sähkö- ja automaatioalan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Alan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana toimenkuvaan. Alalla työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan ammattilaisen on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Koulutus tarjoaa osaavalle tekijälle runsaasti vaihtoehtoja, sillä alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Sisältö

Koulutus pohjautuu sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteisiin. Valittavissa on joko sähkö- tai automaatioasentajan tutkintonimike.

Kesto ja toteutus

  • Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työelämässä oppimista.
  • Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Kukkulakuja 3, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Valintatilaisuus pidetään viikolla 50. Tilaisuuteen lähetetään kutsu sähköpostilla.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, puh. 044 907 3982 tai maarit.vahti@turku.fi
Koulutuspäällikkö Pekka Frantsi, puh. 040 574 5631 tai pekka.frantsi@turku.fi