Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, 16.1.2023 alkaen, päiväkoulutus

Hakuaika päättyy 4.12.2022.

Sähkö- ja automaatioalan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Alan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana toimenkuvaan. Alalla työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan ammattilaisen on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Koulutus tarjoaa osaavalle tekijälle runsaasti vaihtoehtoja, sillä alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Sisältö

Koulutus pohjautuu sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteisiin. Tutkintonimike määräytyy tutkinnon osien mukaan, joko sähköasentaja tai automaatioasentaja.

Kesto ja toteutus

  • Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työelämässä oppimista.
  • Lähiopetusta 4-5 päivää viikossa kello 8-16 välisenä aikana.
  • Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle: Värisokeus voi rajoittaa alalle työllistymistä.
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: Riittävät opiskelutaidot, riittävä suomen kielen taito, sitoutuminen opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen.

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija hankkii itse tarvittavan oppimateriaalin. Lisäksi kuluja tulee erilaisista korttimaksuista (esim. työturvakortti). Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Kukkulakuja 3, Turku

Hae verkossa

Klikkaa tästä ja hae sähkö- ja automaatioalan koulutukseen Wilmassa.

Hakuaika päättyy 4.12.2022. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen (sis. haastattelun ja valintatestin alakohtaisista tehtävistä).

Lisätietoja hakemisesta ja valinnasta

  • Pakollinen valintatilaisuus (sis. haastattelun ja valintatestin alakohtaisista tehtävistä) pidetään 21.11. ja 7.-8.12.2022. Tilaisuuteen lähetetään kutsu sähköpostilla. Seuraa aktiivisesti myös roskapostia.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Kysy lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti
Opettaja Juha Ahanen