Suomen kieltä maahanmuuttajille (Finnish course)

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 25.2.2021. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen infotilaisuuteen ja valintahaastatteluun. Lisätiedot tilaisuuksista lähetetään sähköpostitse.

Hae tästä: suomen kielen jatko-opinnot

Koulutuksen esite: Suomen kieltä maahanmuuttajille 2021K (pdf)

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, joiden kotoutumiskoulutuksen kieliopinnot ovat jo takana, mutta kielitaito ei riitä työelämään eikä jatko-opintoihin. Koulutuksen tavoitteena on suomen kielen taso B2.

Sisältö ja toteutus

­Koulutuksen aikana suoritetaan:

 • ammatillisten perustutkintojen osa Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • suomen kieli pääosassa, 14 osp
  • lisänä muut osa-alueet 6 osp (englannin kieli, toiminta digitaalisessa ympäristössä sekä taide ja luova ilmaisu)
 • ­ammatillisiin yhteisiin opintoihin kuuluvat valinnaiset opinnot 9 osp.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan suomen kielen taitoa tasolle B2 sekä tukea opiskelijaa ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Koulutuksen kesto 15.3.-18.6.2021. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena 5 päivää viikossa välillä 8.00-15.30.

Valintaperusteet

 • Vieraskieliset, joiden kielitaito on tasolla B1. Nopealla oppijalla taso A2.2. riittää.
 • Soveltuvuus alalle: sopiva kielitaitotaso, ammatillisten tavoitteiden selkeys
 • Motivaatio: hyvä motivaatio kielten opiskeluun
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.  Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea. Kysy Työvoimatoimistosta lyhytkestoisten opintojen suorittamisesta työttömyysetuudella. 

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, liiketalous
Ruiskatu 8 C, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

 • Pakollinen infotilaisuus pidetään 1.3.2021 klo 14.00 joko etä- tai lähitilaisuutena (Turun ammatti-instituutti, Ruiskatu 8, Turku).
 • Infoon lähetetään erillinen kutsu lähempänä ajankohtaa.
 • Infoon osallistuneille hakijoille annetaan haastatteluaika, haastattelut ovat 8.3. ja 9.3.2021.
 • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Mikko Forma, mikko.forma@turku.fi
Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, puh. 044 907 3716 tai auli.tirkkonen@turku.fi