Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Näissä tapauksissa olet mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa

 • olet keskeyttänyt peruskoulun,
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

VALINTAPERUSTEET

Harkintaan perustuva valinta ei perustu todistusnumeroihisi. Valintaperusteina ovat:

 • koulutustarpeesi
 • edellytyksesi suoriutua alan opinnoista
 • tarvittaessa tehdään kieli- ja oppimisvalmiustestejä (valtakunnallinen oppimisvalmiuskoe ei käytössä)

Turun ammatti-instituutissa kaikki yhteishaun 1. hakutoiveen mukaiset hakijat otetaan huomioon opiskelijavalinnassa. Tarpeen mukaan voidaan huomioida myös 2.–5. hakutoivesijan valinneet.

HAKUOHJEET

 1. Varmista oman opinto-ohjaajasi tai muun ohjaajan kanssa, että sinulla on erityinen syy/peruste hakea harkintaan perustuvassa haussa.
 2. Hanki/pyydä ohjaajaltasi lausunto perusteluista hakemuksen liitteeksi
  • Huom! Jos sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa, olet automaattisesti mukana harkintaan perustuvassa haussa, eikä sinun tarvitse lähettää liitteitä.
 3. Täytä Opintopolun yhteishakulomake
  • Merkitse Opintopolun hakulomakkeeseen, jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa.
  • Täytä Opintopolun lomakkeeseen peruskoulun päättötodistuksen arvosanat, jos olet saanut todistuksen vuonna 2017 tai aiemmin. (Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan harkintaan perustuvan haun sijaan pistevalinnan kautta.)
  • Tulosta valmis Opintopolun yhteishakulomake.
 4. Lähetä hakuaikana liitteet postitse oppilaitokseen:
  1. Lausunto
  2. Tuloste yhteishakulomakkeesta
  3. Huom! Jos haet TAIn useampaan koulutukseen, muista lähettää liitteet ja tuloste kirjepostina tai turvaviestintä jokaiseen erikseen (osoite/osoitteet yhteishakulomakkeessa).
 5. Saat huhtikuun loppupuolella mahdollisen kutsun haastatteluun, joka on toukokuussa. Tiedon valinnasta saat aikaisintaan 16.6.2022.