Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa, jos sinulla on siihen joku seuraavista erityisistä syistä:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

VALINTAPERUSTEET

Harkintaan perustuva valinta ei perustu todistusnumeroihisi. Valintaperusteina ovat:

 • koulutustarpeesi
 • edellytyksesi suoriutua alan opinnoista
 • tarvittaessa tehdään kieli- ja oppimisvalmiustestejä (valtakunnallinen oppimisvalmiuskoe ei käytössä)

Turun ammatti-instituutissa kaikki yhteishaun 1. hakutoiveen mukaiset hakijat otetaan huomioon opiskelijavalinnassa. Tarpeen mukaan voidaan huomioida myös 2.–5. hakutoivesijan valinneet.

HAKUOHJEET

 1. Varmista oman opinto-ohjaajasi tai muun ohjaajan kanssa, että sinulla on erityinen syy/peruste hakea harkintaan perustuvassa haussa.
 2. Hanki/pyydä ohjaajaltasi lausunto perusteluista hakemuksen liitteeksi.
 3. Täytä Opintopolun yhteishakulomake
  • Merkitse Opintopolun hakulomakkeeseen, jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa.
  • Täytä Opintopolun lomakkeeseen peruskoulun päättötodistuksen arvosanat, jos olet saanut todistuksen vuonna 2017 tai aiemmin. (Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan harkintaan perustuvan haun sijaan pistevalinnan kautta.)
  • Tulosta valmis Opintopolun yhteishakulomake.
 4. Lähetä hakuaikana liitteet postitse oppilaitokseen:
  1. Lausunto
  2. Tuloste yhteishakulomakkeesta
  3. Huom! Jos haet TAIn useampaan koulutukseen, muista lähettää liitteet ja tuloste jokaiseen erikseen (osoite/osoitteet yhteishakulomakkeessa).
 5. Saat huhtikuun loppupuolella mahdollisen kutsun haastatteluun, joka on toukokuussa. Tiedon valinnasta saat aikaisintaan 17.6.2021.