Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkintaan perustuvan valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Näissä tapauksissa olet mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa

 • olet keskeyttänyt peruskoulun,
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

VALINTAPERUSTEET

Harkintaan perustuva valinta ei perustu todistusnumeroihisi. Valintaperusteina ovat:

 • koulutustarpeesi
 • edellytyksesi suoriutua alan opinnoista
 • tarvittaessa selvitetään kieli- ja oppimisvalmiudet (valtakunnallinen oppimisvalmiuskoe ei käytössä)

Kaikki harkintaan perustuvan haun hakemukset käsitellään. Ensimmäisen hakutoiveen mukaiset hakijat haastatellaan, tarpeen mukaan myös 2.-7. hakutoivesijan valinneet.

HAKUOHJEET

 1. Varmista oman opinto-ohjaajasi tai muun ohjaajan kanssa, että sinulla on erityinen syy/peruste hakea harkintaan perustuvassa haussa.
 2. Hanki/pyydä ohjaajaltasi (erityisohjaaja, paja-ohjaaja tms.) lausunto perusteluista hakemuksen liitteeksi.
 3. Täytä Opintopolun yhteishakulomake
  • Merkitse Opintopolun hakulomakkeeseen, jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa.
  • Täytä Opintopolun lomakkeeseen peruskoulun päättötodistuksen arvosanat, jos olet saanut todistuksen vuonna 2017 tai aiemmin. (Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan harkintaan perustuvan haun sijaan pistevalinnan kautta.)
  • Tulosta valmis Opintopolun yhteishakulomake.
 4. Lähetä hakuaikana liitteet oppilaitokseen Wilma-asiointina. Jos haet useampaan TAIn koulutukseen, asioi vain yhdellä Wilma-asiointilomakkeelle. Kirjoita kuitenkin kaikki hakuvaihtoehdot lomakkeen taustatietoihin. Jos toimitat asiakirjat postitse, opintotoimiston postiosoitteen löydät koulutalon verkkosivulta.
  • Lausunto
  • Tuloste yhteishakulomakkeesta
 5. Saat maalis-huhtikuussa mahdollisen kutsun haastatteluun, joka on huhti-toukokuussa. Tiedon valinnasta saat Yhteishaun valmistuttua kesäkuussa 2023.
Asiasanat: