Opintososiaaliset edut ja asuminen

Opintososiaaliset etuudet tutkintokoulutuksiin

Opintososiaalisia etuuksia myönnetään päätoimisiin opintoihin. Etuuden euromäärään voi vaikuttaa henkilökohtainen tilanne, kuten ikä, tulot ja muut etuudet.

Etuudet alle 25-vuotialle:

Etuudet yli 25-vuotialle:

  • Kelan opintotuki on yksi mahdollinen etuus. Lisätietoja KELAn sivuilta.
  • Työttömyysetuudella voi opiskella työvoimakoulutuksessa. Lisätietoja TE-palvelujen sivuilta.
  • Työttömyysetuudella voi opiskella myös omaehtoisessa koulutuksessa, mikäli täyttää etuuden ehdot. Lisätietoja TE-palvelujen sivuilta.
  • Aikuiskoulutustukea voivat saada työssäkäyvät ja yrittäjät, mikäli täyttävät etuuden ehdot. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Lisäksi:

  • Kuntoutusrahalla kouluttautuminen on mahdollista, jos on sairaus tai vamma (B-lääkärinlausunto), joka rajoittaa työskentelyä alalla.
  • Kuntoutusrahan voi myöntää Kela, Työeläkelaitos tai vakuusyhtiö. Lisätietoja Kelan sivuilta.

Huom!

Jos etuuden ehdot eivät opintojen aikana täyty, etuutta voidaan pienentää, evätä kokonaan tai periä takaisin. Opiskelijan velvollisuus on seurata, että etuuden ehdot täyttyvät myös opintojen aikana. Opinnot voidaan suunnitella myös sivutoimisiksi, tällöin etuuksia ei voi saada.

Asuminen

Turun ammatti-instituutilla ei ole omaa opiskelija-asuntolaa. Turun ammatti-instituutin opiskelijat voivat hakea opiskelija-asuntoa Turun ylioppilaskuntasäätiöltä (TYS). Katso lisätietoja asunnon hakemisesta osoitteessa tys.fi.