Oppisopimukset Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle sekä Turvallisuusalalle

Oppisopimus on joustava ja käytännönläheinen koulutusmuoto, jossa opiskelija ja työnantaja solmivat määräaikaisen työ- ja koulutussuhteen. Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaisen palkan ja etuudet, maksuttoman opetuksen ja opintososiaalisia etuja. Oppisopimus on mahdollista kaikissa tutkinnoissa ja tutkinnon osissa.

Opiskelija hankkii itse oppisopimustyöpaikan, sitoutuu tekemään työtä ja noudattamaan työnantajan ohjeita sekä opiskelemaan ja osallistumaan opintoihin oppilaitoksessa. Opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Turun oppisopimustoimisto ohjaa eteenpäin.

Tarjolla olevia oppisopimuskoulutuksia