Terveyden, toimintakyvyn ja rikostaustan vaikutus

Kaikkia  aloja koskevat säädökset

Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) säätää yleisesti opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (38 §), opiskelijan velvollisuudesta antaa pyynnöstä rikosrekisteriote (82 §), huumausainetestauksesta (84 §) sekä kurinpitoon liittyvistä toimenpiteistä (85 §).

SORA-tutkintoja koskevat säädökset

Työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuuden parantamiseksi säädetty niin kutsuttu SORA-lainsäädäntö koskee nimettyjen tutkintojen osalta opiskeluun hakeutumista sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista. SORA-lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Tarkempaa tietoa SORA-lainsäädännöstä ja tutkinnoista, joihin ne liittyvät.

Turun ammatti-instituutin SORA-lainsäädännön alaiset tutkinnot tai osaamisalat: