Aikuisten perusopetus

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole.
 • Koulutusta järjestetään Lemminkäisenkadun koulutalossa.
 • Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja.
 • Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.
 • Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia.

Alkuvaihe

 • Alkuvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
 • Koulutus voi alkaa luku- ja kirjoitustaidon opetuksella.
 • Kielitaitotaso 0-A1.3.

Päättövaihe

 • Päättövaiheen koulutuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen koko oppimäärä ja saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. Jos ryhmissä on tilaa, koulutuksesta voi suorittaa myös vain osia.
 • Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelutaitoja, selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia sekä tutustua työelämään ja sen vaatimuksiin tutustumisjaksoilla (TET).
 • Kielitaitovaatimus A2.1.
 • Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta (46 kurssia).

Haku

 • Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake verkkosivullamme. www.turkuai.fi/jatkuvahaku
 • Hakijat kutsutaan haastatteluun ja lähtötasotestiin.
 • Ennen kuin haet aikuisten perusopetukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijasi kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta: