Ammatillisten tutkintojen rakenne, suorittaminen sekä henkilökohtaistaminen

Ammatillinen perustutkinto 180 osp 

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp

  • Työssäoppiminen sisältyy ammatillisiin opintoihin.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatilliset tutkinnot muodostuvat eri laajuisista tutkinnon osista. Osa opinnoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Kaikissa tutkinnoissa on valittavissa eri osaamisaloja.

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Se muodostuu mm. aiemman osaamisen tunnustamisesta, henkilökohtaisista valinnoista sekä osaamisen hankkimisen eri tavoista. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja oppimalla työelämässä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Ammatillisten tutkintojen laajuus lasketaan osaamispisteinä:

  • Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Siihen kuuluu sekä ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) että kaikille tutkinnoille yhteisiä tutkinnon osia (35 osp).
  • Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan joko 120, 150 tai 180 osp. Nämä sisältävät vain ammatillisia tutkinnon osia.
  • Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan joko 160, 180 tai 210 osp. Nämä sisältävät vain ammatillisia tutkinnon osia.

Ammatillisten tutkintojen osat suoritetaan näytöillä osoittamalla ammattitaito käytännön työtehtävissä, pääosin työpaikoilla.  Näytöissä arvioidaan (asteikolla 1-5), miten hyvin opiskelija on saavuttanut tutkinnon vaatiman ammattitaidon. Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista ja ne julkaistaan Opintopolku-palvelussa.

Tutustu tarkemmin