Ammatillisten tutkintojen rakenne, suorittaminen sekä henkilökohtaistaminen

Ammatillinen perustutkinto 180 osp 

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp

  • Työssäoppiminen sisältyy ammatillisiin opintoihin.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatilliset tutkinnot muodostuvat eri laajuisista tutkinnon osista. Osa opinnoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Kaikissa tutkinnoissa on valittavissa eri osaamisaloja. Yksilöllinen opintopolku muodostuu mm. aiemman osaamisen tunnustamisesta, henkilökohtaisista valinnoista sekä osaamisen hankkimisen eri tavoista.

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja oppimalla työelämässä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Ammatillisten tutkintojen laajuus lasketaan osaamispisteinä.

  • Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Siihen kuuluu sekä ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) että kaikille tutkinnoille yhteisiä tutkinnon osia (35 osp).
  • Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan joko 120 tai 150 osaamispistettä. Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osp. Molemmat sisältävät vain ammatillisia tutkinnon osia.

Ammatillisten tutkintojen osat suoritetaan näytöillä osoittamalla ammattitaito käytännön työtehtävissä, pääosin työpaikoilla.  Näytöissä arvioidaan (asteikolla 1-5), miten hyvin opiskelija on saavuttanut tutkinnon vaatiman ammattitaidon. Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista ja ne julkaistaan Opintopolku-palvelussa.

Tutustu tarkemmin: