Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja

Jos haluat lähihoitajaksi, valitse Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Ala sopii sinulle, kun

 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet palvelualtis.
 • olet joustava, sopeutuva ja vastuullinen.
 • pystyt omaksumaan uusia tietoja ja taitoja.
 • pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin (esim. vuorotyö).
 • Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.

Aluksi opiskelet perusosaamista kasvatuksesta, kuntoutuksesta ja hoitamisesta. Hankit osaamista lähiopetuksessa, harjoitustunneilla sekä työpaikoilla. Osaamisalan opinnoissa syvennetään tietoja ja taitoja. Joillekin osaamisaloille saattaa olla erillinen valinta.

Eri osaamisaloilla erikoistutaan ja työllistytään erilaisiin työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneella lähihoitajalla, osaamisalasta riippumatta, on pätevyys toimia monissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

"Yhteistyökyky erilaisten asiakkaiden ja alan ammattilaisten kanssa on tärkeää lähihoitajan työssä." Tiina, opettaja

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalalta työllistytään erityisesti päiväkoteihin ja muihin varhaiskasvatuksen työpaikkoihin.
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalta työllistytään erityisesti mielenterveys- ja päihdetyön yksiköihin ja perhekoteihin.
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta työllistytään erityisesti perusterveydenhuoltoon, terveyskeskusten vuodeosastoille, kotihoitoon ja erikoissairaanhoitoon.
 • Suunhoidon osaamisalalta työllistytään hammaslääkärin työpariksi niin kunnallisiin kuin yksityisiin suun terveydenhuollon palveluihin.
 • Vammaistyön osaamisalalta työllistytään eri ikäisille ja eri tavoin vammaisille henkilöille tarjottaviin palveluihin, esimerkiksi kodinomaisiin hoidon ja asumisen yksiköihin, päivätoimintaan sekä erityiskouluissa tarjottavaan henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen.  
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalta työllistytään erityisesti kotihoitoon ja vanhustyöhön.

Hakeminen opiskelijaksi:

Kysy lisää:

opinto-ohjaaja Minna Niemi, lähihoitaja (jatkuva haku/oppisopimus), lääkeala
opinto-ohjaaja Merja Manner, lähihoitaja (yhteishaku)
opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, liikuntaneuvoja, perustason ensihoitaja, välinehuoltaja
opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, lähihoitaja (jatkuva haku)

Kaupunginosa/Alue: