Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja

Jos haluat lähihoitajaksi, valitse Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

"Yhteistyökyky erilaisten asiakkaiden ja alan ammattilaisten kanssa on tärkeää lähihoitajan työssä." Tiina, opettaja

Ala sopii sinulle, kun

Hankit osaamista lähiopetuksessa, harjoitustunneilla sekä työpaikoilla. Tutkinnon aikana on mahdollisuus opiskella Turun AMK:n väyläopintoja (max. 35 op.) Osaamisalan opinnoissa syvennetään tietoja ja taitoja. Joillekin osaamisaloille saattaa olla erillinen valinta. Tutkinnon suorittaneella lähihoitajalla, osaamisalasta riippumatta, on pätevyys toimia monissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalalta työllistytään erityisesti päiväkoteihin ja muihin varhaiskasvatuksen työpaikkoihin.
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalta työllistytään erityisesti mielenterveys- ja päihdetyön yksiköihin ja perhekoteihin.
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta työllistytään erityisesti perusterveydenhuoltoon mm. terveyskeskusten vuodeosastoille, poliklinikoille ja erikoissairaanhoitoon.
  • Suunhoidon osaamisalalta työllistytään hammaslääkärin työpariksi niin kunnallisiin kuin yksityisiin suun terveydenhuollon palveluihin.
  • Vammaistyön osaamisalalta työllistytään eri ikäisille ja eri tavoin vammaisille henkilöille tarjottaviin palveluihin, esimerkiksi kodinomaisiin hoidon ja asumisen yksiköihin, päivätoimintaan sekä erityiskouluissa tarjottavaan henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen.
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalta työllistytään erityisesti kotihoitoon ja vanhustyöhön.

Voit opiskella ja suorittaa myös ammattitutkinnon, jos sinulla on jo työkokemusta tai aikaisempaa koulutusta alalta:

  • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

TAIn opinnot -palvelu

Katso tästä TAIssa tarjottavien tutkintojen pakolliset tutkinnon osat sekä valinnaiset tutkinnon osat.

Hakeminen opiskelijaksi

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Minna Niemi, lähihoitaja (yhteishaku)
opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, lähihoitaja (jatkuva haku)
opinto-ohjaaja Sari Hätinen, lähihoitaja (jatkuva haku/oppisopimus), lääkeala (oppisopimus)
opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, liikuntaneuvoja, perustason ensihoitaja, välinehuoltaja, lääkeala

Katso videot ja tutustu osaamisaloihin

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Suunhoidon osaamisala

Vammaistyön osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala

Kaupunginosa/Alue: