Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja

Jos haluat lähihoitajaksi, valitse Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Ala sopii sinulle, kun

 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet palvelualtis.
 • olet joustava, sopeutuva ja vastuullinen.
 • pystyt omaksumaan uusia tietoja ja taitoja.
 • pystyt sopeutumaan erilaisiin työaikoihin (esim. vuorotyö).
 • Huom! Alalla on terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.

Hankit osaamista lähiopetuksessa, harjoitustunneilla sekä työpaikoilla. Sinulla on mahdollisuus myös opiskella AMK-väyläopintoja (max. 35 op). Osaamisalan opinnoissa syvennetään tietoja ja taitoja. Joillekin osaamisaloille saattaa olla erillinen valinta. Tutkinnon suorittaneella lähihoitajalla, osaamisalasta riippumatta, on pätevyys toimia monissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

"Yhteistyökyky erilaisten asiakkaiden ja alan ammattilaisten kanssa on tärkeää lähihoitajan työssä." Tiina, opettaja

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalalta työllistytään erityisesti päiväkoteihin ja muihin varhaiskasvatuksen työpaikkoihin.
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalta työllistytään erityisesti mielenterveys- ja päihdetyön yksiköihin ja perhekoteihin.
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta työllistytään erityisesti perusterveydenhuoltoon, terveyskeskusten vuodeosastoille, kotihoitoon ja erikoissairaanhoitoon.
 • Suunhoidon osaamisalalta työllistytään hammaslääkärin työpariksi niin kunnallisiin kuin yksityisiin suun terveydenhuollon palveluihin.
 • Vammaistyön osaamisalalta työllistytään eri ikäisille ja eri tavoin vammaisille henkilöille tarjottaviin palveluihin, esimerkiksi kodinomaisiin hoidon ja asumisen yksiköihin, päivätoimintaan sekä erityiskouluissa tarjottavaan henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen.  
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalta työllistytään erityisesti kotihoitoon ja vanhustyöhön.

Voit opiskella ja suorittaa myös ammattitutkinnon, jos sinulla on jo työkokemusta tai aikaisempaa koulutusta alalta:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Hakeminen opiskelijaksi

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Minna Niemi, lähihoitaja (jatkuva haku/oppisopimus), lääkeala
opinto-ohjaaja Merja Manner, lähihoitaja (yhteishaku)
opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, liikuntaneuvoja, perustason ensihoitaja, välinehuoltaja
opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, lähihoitaja (jatkuva haku)

Kaupunginosa/Alue: