Turvallisuusalan terveydentilavaatimukset

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

  • Esteettömyys opiskelijaksi ottamisessa (L531/2017 40 §)
    Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voi apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairauden, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi hakeutujalta ja valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta.