VALMA-koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ammatilliseen tutkintoon siirtymiseen.

Koulutus on tarkoitettu nuorille sekä maahanmuuttajataustaisille aikuisille ja nuorille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitsevat tietojen vahvistamista.

Koulutus kestää noin yhden lukuvuoden. Koulutukseen on jatkuva haku, eli opinnot voi aloittaa kesken lukuvuoden.

Koulutukseen hakevien maahanmuuttajien kielitason tulee olla sellainen, jolla pärjää suomenkielisessä koulutuksessa.

Sisältö

  • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
  • Osallisuuden- ja käytännön taitojen vahvistaminen
  • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
  • Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet

Opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opetus on ilmaista, mutta pieniä materiaalimaksuja saattaa tulla.

Lisätietoja koulutuksesta

VALMA nuoret, ura VALMA

VALMA  maahanmuuttajat

Koulutusten esitteet