VALMA-koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA

Koulutus on tarkoitettu nuorille sekä maahanmuuttajataustaisille aikuisille ja nuorille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Koulutuksen tavoitteena on helpottaa ammatilliseen tutkintoon siirtymistä.

Koulutus kestää noin yhden lukuvuoden. Koulutukseen on jatkuva haku eli opinnot voi aloittaa kesken lukuvuoden.

Koulutukseen hakevien maahanmuuttajien kielitason tulee olla sellainen, jolla pärjää suomenkielisessä koulutuksessa.

Sisältö

  • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
  • Osallisuuden- ja käytännön taitojen vahvistaminen
  • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
  • Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet

Opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Opetus on ilmaista. Pieniä materiaalimaksuja saattaa tulla (pois lukien oppivelvollisuusikäiset).

Lisätietoja koulutuksesta

VALMA nuoret, ura VALMA

VALMA aikuiset maahanmuuttajat

Koulutusten esitteet