Aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Aiempaa osaamista voidaan tunnustaa silloin, kun opiskelijalla on suorituksia esimerkiksi lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulusta tai työkokemusta työelämästä. Osaaminen, josta ei ole todistusta, osoitetaan näytössä. 

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään. Opiskelijan hankkiman osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi. Kun tiedetään, mitä opiskelija jo osaa, koulutusta voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen nopeuttaa myös tutkinnon suorittamista.

Lisätietoja saat alan opinto-ohjaajalta.