Toimintaohje koulukiusaamistapauksissa

Oppilaitos on velvollinen puuttumaan kaikkeen koulukiusaamiseen, joka tapahtuu oppilaitoksessa tai koulumatkalla. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa kiusaamisesta huoltajille, mikäli oletettu kiusattu ja oletettu kiusaaja ovat alaikäisiä.

Koulukiusaaminen on sitä, kun opiskelijalle toistuvasti ja tahallaan aiheutetaan jotain vahingollista joko psyykkisesti tai fyysisesti. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi nimittelyä, uhkailua, ulkopuolelle jättämistä, fyysistä satuttamista, feikkiprofiilin luomista ja yksityiselämää koskevan tiedon levittämistä. Kiusaaminen voi tapahtua kasvotusten tai somessa.

Jos olet joutunut kiusatuksi somessa, voit pyytää vastuuopettajaltasi tunnukset Someturva-palveluun.

Kiusaamistilanteen huomaaminen ja ilmoittaminen

Mikäli opiskelija kokee tulleensa kiusatuksi tai huomaa kiusaamista, tulisi hänen ilmoittaa asiasta vastuuopettajalle tai kuraattorille. Mikäli oletettu kiusaaja on henkilökunnan jäsen, tulisi asiasta ilmoittaa koulutuspäällikölle.

Vastuuopettaja ja kuraattori keskustelevat osapuolten kanssa, keskustelut dokumentoidaan Wilmaan ja niissä sovitaan, miten toimitaan jatkossa ja päätetään seurannasta. Tarvittaessa kiusaamisesta keskustellaan myös silminnäkijöiden kanssa. Oppilaitoksen tavoitteena on aina pyrkiä sovittelemaan kiusaamistilanteet. Jos kiusaaminen ei lopu, asia siirtyy koulutuspäällikölle kurinpitomenettelyyn. Kiusaamistilanteiden selvittelyssä avoimuus ja yhteistyö ovat tärkeitä. Oppilaitos voi tarvittaessa konsultoida poliisia. Jos kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit, on oppilaitos aina yhteydessä poliisiin.

Oppilaitoksessamme on nollatoleranssi kaikelle koulukiusaamiselle. Jos koet tulleesi kiusatuksi, ota rohkeasti yhteyttä.