Työsuojelu

Yhtenä tärkeänä tutkintojen tavoitteena on oikeiden asenteiden omaksuminen työsuojeluasioissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on noudatettava opettajan ja työssäoppimispaikan antamia työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

Henkilöturvallisuus

Oikean vaatetuksen ja varusteiden käyttö on työturvallisuuden kannalta tärkeää. Vaatteita, joita ei suositella ovat esim. kaulaliinat, avonaiset jalkineet, vaatteet, jotka ovat yleisesti liian suuria tai joissa on irtonaisia osia. Edellä mainitut vaatteet saattavat aiheuttaa esim. takertumisen tai kompastumisen. Huomaa, että pitkien hiusten tulee olla kiinni alakohtaisten työsuojeluohjeiden mukaisesti.

Lävistyskorujen käyttö

Oppilaitoksen työsaleissa ja työympäristöissä sekä työssäoppimispaikoilla lävistyskorujen käyttö on hygieniasyistä ja työturvallisuuden takia kielletty alakohtaisten säännösten mukaisesti. Lävistyskoruilla tarkoitetaan sellaisia näkyvissä olevia koruja, jotka voivat takertua työtehtävissä esim. pyörivään työvälineeseen. Erityisesti on huomattava se, että jos riippuvat ym. korut vaikeuttavat tai estävät työssä tarvittavien suojavälineiden käyttöä, niitä ei sallita sellaisissa työtilanteissa. Myös sormukset ja ranne- sekä kaulaketjut luetaan samaan ryhmään. Työssäoppimisjaksolla noudatetaan työpaikan työturvallisuusohjeita lävistyskorujen suhteen.