Liiketalouden toimitilat Ruiskadulla

0. KERROS / Våning

  • Oppimo
  • Ruokailu, matsalen

4. KERROS / Våning

  • Opetus- ja työtiloja, undervisnings- och arbetsuttrymmen
  • Opettajainhuone, lärarrummet
  • Opinto-ohjaajien ja tiimivastaavien työtilat, studiehandledarnas och teamansvarigas arbetsrymmen
  • Kuraattori, kuratorn
  • Koulutuspäällikkö, utbildningschef

5. KERROS / Våning

  • Opetus- ja työtiloja, undervisnings- och arbetsuttrymmen