Huoltajien ja TAIn yhteistyö

Opiskelijan huoltajille/lailliselle edustajalle järjestetään huoltajailtoja. On toivottavaa, että huoltajat ottavat yhteyttä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Huoltajien tulee myös kirjautua Wilmaan.