Aktiivipolku

Aktiivipolku on sinua varten, jos haluat vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan ja olla mukana luomassa positiivista ilmapiiriä koulutaloosi. Yhteisölliseen toimintaan ja oppilaitoksen kehittämiseen osallistumalla saat valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja työyhteisön jäsenenä. Aktiivipolulla voit hyödyntää myös taiteellisia taipumuksiasi tai kulttuuriharrastuksiasi.

Aktiivipolun opinnot kertyvät, kun osallistut opiskelijakunnan hallituksen toimintaan, toimit ryhmänedustajana, tutorina tai nimettynä opiskelijajäsenenä erilaisissa työryhmissä. Turun ammatti-instituutin sisällä tai oppilaitoksen ulkopuolella, esimerkkeinä Nuorisovaltuusto ja erilaiset toimikunnat.

Aktiivipolun tarjoamia mahdollisuuksia

Opiskelijakuntatoiminta

Turun ammatti-instituutin kaikki nuorisoasteen opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Koulutaloittain vaaleilla valitaan Opiskelijakunnan hallitus, joka toimii omassa koulutalossa opiskelijoiden edustajana. Koulutalojen opiskelijakuntien hallitusten edustajista puolestaan valitaan Opiskelijayhdistys TAIKA ry:n hallitus, joka koordinoi koko instituutin opiskelijakuntatoimintaa. TAIKA vie opiskelijoiden kehittämisehdotukset ammatti-instituutin johdolle sekä henkilökunnalle.

Ryhmänedustajat

Ryhmänedustaja on tärkeä tiedonvälittäjä ja opiskelijoiden edustaja toimipisteessä. Jokaisesta opiskelijaryhmästä valitaan opintojen alussa kaksi edustajaa, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettäviin palautetilaisuuksiin. Näissä koulutalon johto kuulee ryhmänedustajien välityksellä opiskelijoiden ajatuksia, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia opetukseen, työssäoppimiseen, oppimisympäristöihin jne. liittyvistä asioista. Ryhmänedustajat vievät tietoa opiskelutovereilleen palautetilaisuuksissa käsitellyistä kiusaamis- ym. kyselyjen tuloksista ja sovituista toimenpiteistä.

Tutorit

Tutorit ovat opiskelijoita, jotka toimivat uusien opiskelijoiden ja oppilaitoksen vierailijoiden opastajina ja PR-henkilöinä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tutorit koulutetaan tehtäviinsä. Koulutuksessa eri koulutusalojen ja toimipisteiden opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja luovat uusia verkostoja.

Valmentaudu työpaikkaohjaajaksi!

Haluatko valmistuttuasi toimia työssäoppijoiden työpaikkaohjaanana työpaikallasi? Aktiivipolulla opiskelija voi sisällyttää ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen (5 osaamispistettä).

Kulttuuri opiskeluhyvinvoinnin lisääjänä

Voi hyödyntää osaamistasi ja harrastuneisuuttasi esiintymällä oppilaitoksen erilaisissa tilaisuuksissa ja/tai osallistumalla SAKU ry:n kulttuurikilpailuihin. SAKUstars-tapahtuma on valtakunnallinen ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailu. Kilpailussa ovat edustettuina kaikki mahdolliset kulttuurin osa-alueet kuvataiteesta kirjoittamiseen ja näyttämötaiteesta tanssiin ja musiikkiin.

Lisätietoja kilpailuista: www.sakustars.fi

Onko sinulla osaamista, jota voisit opettaa toisille? Myös vapaa-ajan harrastekerhon ohjaamisella voi kerryttää omia osaamispisteitään.

Kysy lisää: Satu Hovi