Kansainvälisyyspolku

Kehitä monipuolista ammattitaitoa ja kerää kansainvälistä osaamista ulkomailla!

Jos haluat tehdä osan opinnoistasi ulkomailla oman alan työpaikassa tai oppilaitoksessa, voit suorittaa valinnaisen kansainvälisyysosaamisen tutkinnonosan.

Voit hakea vaihtoon, jos

 • olet hoitanut opintosi asiallisesti ja ajallaan
 • olet yli 18-vuotias, kun vaihto alkaa
 • osaat ja uskallat käyttää englantia tai muita kieliä
 • terveytesi on tasapainossa ja voit pärjätä ulkomailla itsenäisesti.

Kansainvälinen työelämäjakso sopii yleensä opintojen loppupuolelle, kun olet jo näyttänyt osaamistasi kotimaan työpaikoilla.

Vaihdon täytyy sopia osaksi opintoja

Aloita vaihdon suunnittelu HOKS-keskustelussa ryhmänohjaajasi tai opinnonohjaajan kanssa. Keskustelkaa siitä, milloin olisi hyvä aika lähteä vaihtoon. Päättäkää myös, teetkö ulkomaanjakson aikana kansainvälisyysosaamisen tutkinnonosan vai kuuluuko vaihto johonkin muuhun ammatilliseen, vaihtoon sopivaan tutkinnonosaan. Kirjatkaa vaihtosuunnitelma Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi eli HOKS:iin. Muista, että HOKS-suunnitelmaa voi muuttaa monta kertaa opintojen aikana.

Vaihto vaatii valmistelua ja vastuunottoa

Ammattialan kansainvälisyysosaaminen -tutkinnonosan (15 osp) ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija:
 • osoittaa matkustusosaamisensa ja noudattaa kotimaan oppilaitoksen matkustusohjeita
 • hoitaa vaihtoon liittyvät paperityöt ja raportoinnit
 • selvittää ja noudattaa ulkomaisen työpaikan tai oppilaitoksen sääntöjä sekä työ- ja turvallisuuskäytänteitä
 • hoitaa ulkomaanjaksolla sovitut työtehtävänsä vastuullisesti ja parhaan taitonsa mukaan
 • osoittaa kykynsä kommunikoida työpaikalla tai ulkomaisessa oppilaitoksessa vieraalla kielellä ja toimia toiseen kulttuuriin soveltuvasti ja kunnioittavasti
 • osoittaa ongelmanratkaisukykynsä ja kommunikaatio-osaamisensa esim. tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei ole
 • osaa kertoa omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan vieraalla kielellä
 • osoittaa tunnistavansa kulttuurisia eroja ja eri maiden työkulttuurien ominaispiirteitä
 • osaa arvioida omaa toimintaansa uudessa työ- ja toimintaympäristössä
 • viestii kansainvälisestä ulkomaanjaksostaan ammatillisesti sovituissa viestintäkanavissa.

Kansainväliseltä työssäoppimisjaksolta saat näyttöarvioinnin. Näytössä osoitat kieli-, kulttuuri- ja kommunikaatiotaitosi sekä ammattiosaamisesi soveltamisen kansainväliseen työympäristöön.

Kysy lisää kokonaisuudesta koulutalosi kv-vastuuopettajalta tai kv-koordinaattorilta.