Kansainvälisyyspolku

Kerää kansainvälistä osaamista ulkomailla tai suorita kotikansaivälisyyden opinto Suomessa

Kansainväliseen toimintaan voi osallistua kotimaassa tai lähtemällä vaihtoon. Jos haluat tehdä osan opinnoistasi ulkomailla oman alan työpaikassa tai oppilaitoksessa, voit suorittaa vaihdossa valinnaisen kansainvälisyysosaamisen tutkinnonosan. Kotikansainvälisyysopinnon voit suorittaa esimerkiksi tuutoroimalla TAIn ulkomaalaisia vieraita tai vaihto-opiskelijoita tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöprojektiin.

Kysy lisää kansainvälisyyden opinnoista koulutalosi kv-vastuuopettajalta tai kv-koordinaattorilta.

Vaihdon täytyy sopia osaksi opintoja - aloita keskustelemalla opettajasi kanssa

Voit hakea vaihtoon, jos

 • olet hoitanut opintosi asiallisesti ja ajallaan
 • olet yli 18-vuotias, kun vaihto alkaa
 • osaat ja uskallat käyttää englantia tai muita kieliä
 • terveytesi on tasapainossa ja voit pärjätä ulkomailla itsenäisesti.

Aloita vaihdon suunnittelu HOKS-keskustelussa vastuuopettajasi kanssa. Keskustelkaa siitä, milloin olisi hyvä aika lähteä vaihtoon. Kansainvälinen työelämäjakso sopii yleensä opintojen loppupuolelle, kun olet jo näyttänyt osaamistasi kotimaan työpaikoilla.

Päättäkää opettajan kanssa, teetkö ulkomaanjakson aikana Ammattialan kansainvälisyysosaaminen -tutkinnonosan vai kuuluuko vaihto johonkin muuhun ammatilliseen, vaihtoon sopivaan tutkinnonosaan. Kirjatkaa vaihtosuunnitelma Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi eli HOKS:iin. Muista, että HOKS-suunnitelmaa voi muuttaa monta kertaa opintojen aikana.

Sopikaa opettajan kanssa ennen vaihtoa myös opintojen suoritustavoista, yhteydenpidosta jakson ohjaavan opettajan kanssa vaihdon aikana sekä arvioinneista. Voit kysyä myös vaihtoon sopivista yto-opinnoista esimerkiksi kieltenopettajiltasi.

Valmentautuminen ulkomaanjaksolle -kurssi (1 osp) on vaihtoonlähtijän pakollinen valmennus

Kaikki opiskelijat, jotka saavat TAI:lta apurahaa vaihtoa varten, osallistuvat pakolliselle valmennuskurssille.

Kurssin osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • perehtyy ulkomaanjaksoa koskeviin matkustus- ja turvallisuusjärjestelyihin sekä vaihdon asiakirjoihin
 • tekee valmennuksen aikana englanninkielisen CV:n ja motivaatiokirjeen
 • pohtii eri maiden työkulttuurien sekä tapojen eroavaisuuksia
 • valmistautuu kertomaan osaamisestaan, koulutuksestaan ja Suomesta englanniksi.

Ammattialan kansainvälisyysosaaminen -tutkinnonosa (15 osp)

Tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksissa korostuu matkustus- ja kulttuuriosaaminen sekä opiskelijan ammatillinen toiminta kansainvälisessä työympäristössä:
 
Opiskelija
 • osoittaa matkustusosaamisensa ja noudattaa kotimaan oppilaitoksen matkustusohjeita
 • hoitaa vaihtoon liittyvät paperityöt ja raportoinnit
 • selvittää ja noudattaa ulkomaisen työpaikan tai oppilaitoksen sääntöjä sekä työ- ja turvallisuuskäytänteitä
 • hoitaa ulkomaanjaksolla sovitut työtehtävänsä vastuullisesti ja parhaan taitonsa mukaan
 • osoittaa kykynsä kommunikoida työpaikalla tai ulkomaisessa oppilaitoksessa vieraalla kielellä ja toimia toiseen kulttuuriin soveltuvasti ja kunnioittavasti
 • osoittaa ongelmanratkaisukykynsä ja kommunikaatio-osaamisensa esim. tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei ole
 • osaa kertoa omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan vieraalla kielellä
 • osoittaa tunnistavansa kulttuurisia eroja ja eri maiden työkulttuurien ominaispiirteitä
 • osaa arvioida omaa toimintaansa uudessa työ- ja toimintaympäristössä
 • viestii kansainvälisestä ulkomaanjaksostaan ammatillisesti sovituissa viestintäkanavissa.

Tämän tutkinnonosan näytössä osoitat kieli-, kulttuuri- ja kommunikaatiotaitosi sekä ammattiosaamisesi soveltamisen kansainväliseen työympäristöön.

Kotikansainvälisyysosa-alue (2 osp)

Voit suorittaa kotikansainvälisyysosa-alueen Suomessa esimerkiksi:

 • tuutoroimalla TAIn kansainvälisiä vieraita tai ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita
 • osallistumalla virtuaaliseen kansainväliseen yhteistyöprojektiin
 • osallistumalla eri kulttuureja ja kansainvälisyyttä esittelevien tapahtumien tai projektien toteutukseen Suomessa

Kotikansainvälisyys on hyvä tapa kasvattaa omaa kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamista Suomessa. Osa-aluee suorittamisesta sovitaan aina oman opettajan kanssa. Osa-aluetta ei voi valita ja suorittaa milloin tahansa, vaan se pitää aina sitoa sopivaan projektiin, kansainväliseen tapahtumaan tai vierailuun.

Kotikansainvälisyyden osaamistavoitteet:

Opiskelija: 

 • toimii aktiivisena kansalaisena monikulttuurisessa tai kansainvälisessä ympäristössä tai työyhteisössä 
 • osoittaa kommunikaatio-osaamista, viestintä- ja yhteistyötaitoja vieraalla kielellä / monikulttuurisessa kontekstissa 
 • tiedostaa oman kulttuuritaustansa merkityksen sekä eri kulttuurien moninaisuuden ja osaa toimia kunnioittavasti eri tilanteissa 
 • suunnittelee ja toteuttaa opintoon liittyvän tuotoksen, palvelun tai tapahtuman 
 • arvioi ja raportoi toimintaansa.