Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulupolku

Sosiaali- ja terveysalan, lääkealan sekä välinehuoltoalan perustutkinto-opinnoissa voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo osana nykyisiä opintojasi. Saat mahdollisuuden tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa, ja suorittaa osia ammattikorkeakoulututkinnoista. Samalla kartutat nykyisen tutkintosi osaamispisteitä, ja parannat opiskeluvalmiuksiasi mahdollisia jatko-opintoja ajatellen. 

Opinnot toteutetaan sekä verkko- että lähiopetuksena (osa myös amk:n tiloissa). Jos Turun ammatti-instituutista valmistuttuasi jatkat opiskelujasi Turun ammattikorkeakoulussa, voidaan hyväksytysti suorittamasi amk-opinnot hyväksilukea osaksi uutta tutkintoa. Samalla saat suoritettua lähihoitajaopintojesi opintoja.

Tarjolla on kaksi kokonaisuutta:

15 opintopistettä

Tarjoamme 15 op:n kokonaisuuden ammattikorkeakouluopintoja kaikille lähihoitajaopiskelijoille valinnaisena tutkinnon osana. Opinnot saat hyväksiluettua kaikilla eri ammattikorkeakoulun koulutusaloilla.

Kokonaisuus sisältää seuraavat kurssit: 

 • Tutkimusmetodiikka 5 op 
 • Seksuaali – ja lisääntymisterveys 5  op 

Ja valinnaiset kurssit:

 • Terveyden edistäminen ja näyttöön perustuva toiminta (terveysala) 5 op tai 
 • Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa (sosiaali- ja kasvatusala) 5 op.

Väyläopinnot: 35 opintopistettä

Tarjoamme 35 op:n kokonaisuuden ammattikorkeakouluopintoja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajaopiskelijoille suoritettavaksi lähihoitajatutkinnon aikana. Opinnot saat hyväksiluettua kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla, ja muilla aloilla vähintään 15 pistettä.

Kokonaisuus sisältää seuraavat kurssit:

 • Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
  • Digistartti 1 op
  • Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 4 op
 • Hoitotyön perusosaaminen 15 op
  • Hoitotyön perusteet 7 op 
  • Ravitsemuksen perusteet 2 op 
  • Hoitotyön perusteet harjoittelu 6 op
 • Tutkimusmetodiikka 5 op 
 • Seksuaali – ja lisääntymisterveys 5 op 

Ja valinnaiset kurssit:

 • Terveyden edistäminen ja näyttöön perustuva toiminta (terveysala) 5 op tai 
 • Sosiaalinen hyvinvointi, arki ja yhteiskunta (sosiaali- ja kasvatusala) 5 op 

Tutustu AMK-tutkintoihin: 

Lisätietoja: Marja-Liisa Gustafsson ja Elina Koskinen