Tekniikan ammattikorkeakoulupolku

Oletko mahdollisesti kiinnostunut jatko-opinnoista ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen? Tekniikan aloilla on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo perustutkinnon aikana! Saat kurkistaa, mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja sopisiko se sinulle. Samalla kartutat nykyisen tutkintosi osaamispisteitä ja parannat opiskeluvalmiuksiasi mahdollisia jatko-opintoja ajatellen.

Opintoihin kuuluu sekä verkko- että lähiopetusta (myös amk:n tiloissa). Jos Turun ammatti-instituutista valmistuttuasi jatkat opiskelujasi ammattikorkeakoulussa, voidaan hyväksytysti suorittamasi amk-opinnot tunnustaa osaksi uutta tutkintoa.

Tarjolla olevat tekniikan alojen amk-opinnot:

  • Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin 6 osp

Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin on kurssi ammatillisen koulutuksen 2. ja 3. vuoden opiskelijoille, jotka haluavat parantaa opiskeluvalmiuksiaan AMK jatko-opintoja ajatellen.

Tavoitteet:

Kurssi antaa opiskelijoille valmiudet oppia tekniikan alan perusteita ja opiskelumenetelmiä ammattikorkeakoulussa sekä lisää luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä ja hyväksikäyttöä teknisen perusosaamisen näkökulmasta.

  • AMK-matematiikka tutuksi 3 osp

Matematiikan kurssi ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotka haluavat parantaa taitojaan matematiikassa ennen jatko-opintoja.

Tavoitteet:

Opiskelija varmistaa ja syventää peruslaskutaitojaan etenkin yhtälönratkaisussa ja suorakulmaisen kolmion trigonometriassa. Oppilas myös tutustuu joihinkin tekniikan aloilla tarvittaviin matematiikan sisältöihin, kuten vektoreihin, niin että matematiikan opiskelu jatko-opinnoissa sujuvoituu.

  • Tekniikan viestintä (AMK), 3 osp 

Viestinnän kurssi ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotka haluavat parantaa viestintätaitojaan ennen jatko-opintoja. 

Tavoitteet:

Opiskelija osaa tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen ja suullisen esityksen. Opiskelija osaa valita tekstilajin tavoitteen ja tilanteen mukaan sekä käyttää kielenhuollon oppaita kirjoittamisen tukena. Opiskelija osaa arvioida viestinnällisiä taitoja osana tulevaa ammattitaitoa. 

  • AMK-ruotsi tutuksi 3 osp

Ruotsin kielen kurssi ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan ennen jatko-opintoja. 

Tavoitteet:

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeiset kielioppirakenteet sekä kehittää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavia valmiuksia, joita tarvitaan ruotsin kielen opintojaksoissa jatko-opinnoissa. Lisäksi opiskelija tutustuu tekniikan alan perussanastoon moduulin teeman mukaisesti ja oppii tuntemaan ammattikorkeakouluopinnoissa käytettäviä työtapoja ja lähdemateriaaleja.

Lisätiedot: Alina Kulmala, alina.kulmala@edu.turku.fi, 040 616 4065