Työelämässä polku

Työelämässä polku sopii erityisesti sinulle, joka opit parhaiten tekemällä ja työelämässä. Polku sopii myös sinulle, jolla on jo paljon alan osaamista tai suoritettuna jokin toinen ammatillinen tutkinto tai sinulla on jo olemassa alan työpaikka.

Työelämässä polulla oppiminen toteutuu suurelta osin työpaikalla. Työpaikalla voit opiskella yhden tai useamman tutkinnon osan tai koko tutkinnon.

Työpaikalla oppiminen

Työelämässä polun suunnittelet yhdessä opettajan kanssa.  Yhdessä sovitaan, mitä suoritetaan työpaikalla.

Voit hankkia tarvittavan osaamisen joko kokonaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai yhdistellen näitä joustavasti. Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa hankit suorittamaasi tutkintoon tai tutkinnon osaan liittyvää osaamista pääsääntöisesti työpaikalla käytännön työtehtävissä. Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja sinun väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin siitä maksetaan myös palkkaa. Turun ammatti-instituutin opettajat toimivat oppisopimuksen aikana työssäoppimisen ohjaajina ja näyttöjen arvioijina.

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa et ole työsuhteessa, jolloin sinulle ei myöskään makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen. Koulutussopimus tehdään oppilaitoksen ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan sinulle tiedoksi.

Lisätietoja: Kati Laitervo