Opinto-ohjaus Turun ammatti-instituutissa

Opinto-ohjaus on opiskelua tukeva työmuoto, joka auttaa opiskelussa ja elämänhallinnassa. Ohjauksella edistetään valinnaisuuden, joustavuuden ja monimuotoisuuden toteutumista. Opintojen ohjauksen avulla opiskelija saa yhteiskunnan, työelämän, ammatinvalinnan sekä jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja valmiuksia. Ohjaustyöhön kuuluu esimerkiksi:

  • aikaisempien opintojen tunnustamiset
  • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen opiskelijan kanssa
  • jatko-opinnoista tiedottaminen ja hakemisessa ohjaaminen
  • opiskeluhuoltoon liittyvät asiat
  • keskustelut opiskelijan kanssa