Opiskeluhyvinvointiryhmä

Ryhmän jäsenet ja tehtävät

Koulutaloissa toimii opiskeluhyvinvointiryhmä, johon kuuluu eri henkilöstöryhmien ja opiskelijoiden edustajia. Ryhmän tehtävänä on toteuttaa yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltoa, eli tukea opiskelijoita opiskelujen sujumisessa, ylläpitää ja edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia sekä huolehtia hyvästä työilmapiiristä. Ryhmä voi suunnitella ja toteuttaa erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja tehdä ehdotuksia tilojen turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi.