Terveyspalvelut

Tapaturmien korvaus ja vakuutusturva

Turun ammatti-instituutin opiskelijat on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa lukujärjestyksen mukaisessa toiminnassa sisältäen myös koulumatkat, leirikoulut ja luokkaretket. Myös ulkokuntalaiset opiskelijat on vakuutettu. Opiskelijan vakuutusturva ei ulotu tapaturmiin, jotka ovat tapahtuneet päihteiden vaikutuksen alaisena.

Työtapaturman sattuessa ota yhteys ohjaavaan opettajaan, ryhmänohjaajaan tai terveydenhoitajaan.

Ensisijainen hoitopaikka on Turun yhteispäivystys, Savitehtaankatu 1, puh. (02) 313 8800.

Hätänumero 112

Tapaturmaohjeet

Koulutalon opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään Turun hyvinvointitoimialan puolesta. Palvelu on maksutonta opiskelijalle.

Terveydenhoitaja huolehtii päivittäisestä sairausvastaanotosta, rokotuksista, terveysneuvonnasta ja uusien opiskelijoiden terveystarkastuksista.

Turkulaiset opiskelijat voivat myös käyttää postipiirinsä mukaista terveysasemaa, joka on maksuton Turussa kirjoilla oleville opiskelijoille opiskelijakorttia näyttämällä.

Lähikuntalaiset voivat käyttää oman kuntansa terveyskeskusta.

Terveydenhoitajalta ja lääkäriltä saat tarvittaessa tietoa mielenterveys-, ehkäisy-, ym. palveluista.

Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellistä hoitoa vaativissa asioissa voivat opiskelijat käyttää Tyksin T-sairaalan yhteispäivystystä Savitehtaankatu 1 ja keskitettyä puhelinneuvontaa, puh. (02) 313 8800.