Tutor-toiminta

Tutorit ohjaavat ja auttavat uusia opiskelijoita opintojen alkaessa ja edetessä, sekä edustavat omaa koulutusalaansa ja oppilaitosta erilaisissa tilaisuuksissa. Tutoriksi voi hakeutua ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Ensin suoritetaan tutorvalmennus ja tämän jälkeen toimitaan tutorina. Tutorvalmennus sekä tutorina toimiminen ovat osa opintoja, saat niistä osaamispisteitä sekä tutorvalmennuksesta erillisen todistuksen. Jokaisessa koulutalossa toimii tutoreita.

Kysy lisää:

Lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajaltasi tai oman koulutalosi opiskelijatoiminnan koordinaattorilta.