Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyden oppimista

Turun ammatti-instituutissa panostetaan yrityskasvatukseen. Yrittäjyyttä opitaan mm. Nuori Yrittäjyys ry:n 24h -leireillä sekä Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa. TAIn opiskelijat toimivat myös kesäyrittäjinä omassa osuuskunnassaan, joka työllistänyt mm. useita hiusalan opiskelijoita sekä kosmetologeja loma-aikoina.

Nuori Yrittäjyys -leirit

Eri pituisilla leireillä innovoidaan yrityksiä, kehitetään tuotteita joko yrittäjäkumppaneilta saatujen toimeksiantojen perusteella tai luodaan omia liikeideoita.

Saavutettava kuvateksti: Yrittäjyyttä opitaan leirillä. Paras yritysidea, leirin tsemppari ja paras tiimityö palkitaan! Yrittäjyyttä opitaan tiimissä leirillä. Eri pituisilla leireillä innovoidaan yritysideoita, kehitetään tuotteita joko yrityskumppanilta saatujen toimeksiantojen perusteella tai luoda omia liikeideoita. Leirit perustuvat tiimioppimiseen, jossa leiriohjaajana toimivat leiriohjaajakoulutuksen saaneet tiimin vetäjät. Leiriläisten joukosta voidaan myös valita tiiminvetäjä (Team Leader). Leiripolkua voi jatkaa leiripäällikkönä ja voi toimia johtajana ja mentorina ei alojen leireillä. Lue lisää tietoa jo järjestetyistä leireistä osoitteesta tältä yrittäjyyskoulutus sivulta tai FB-ryhmässä Yrittäjyyskasvatus WISIOssa.

Vuosi Yrittäjänä -ohjelma

Työelämässä menestymisen avaimia, messukokemuksia, myyntitaitoja  ja yrittävää otetta.

TAI-Palvelut osuuskunta

Osuuskuntatoiminnallinen yrittäjyys on joustava yhteisyrittämisen muoto.

Turun ammatti-instituutissa toimiva pedagoginen osuuskunta on perustettu vuonna 2013. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yrittäjyyden oppimiselle. Opiskelijalla on mahdollisuus liittyä jäseneksi ja osallistua osuuskunnan hallituksen työskentelyyn. Opettaja voi hyödyntää osuuskuntaa opintojen toteutuksissa yrittäjyyden oppimisen pedagogiikassa.

Osuuskunta TAI:

 • yrittäjyyden oppimista ammatillisissa opinnoissa
 • työssäoppimista yrittäjänä
 • yritteliäitä projekteja
 • pop UP -yrityksiä
 • tapahtumia ja messuja
 • kesäyrittäjyyttä

Turun ammatti-instituutin yrittäjyyskasvatus-koordinaattori

Raili Selinheimo
Puh. 040 359 5054

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet

 • lisätä yrittäjyyden oppimista (leirit, NY, OSK)
 • edistää yrittäjämäistä toimintakulttuuria: ilo, innostus ja inspiraatio luovat innovaatioita yrittäjyyteen
 • kehittää yrittäjyyden pedagogiikkaa (tiimioppiminen, projektit, problem based-learning PBL, learning café, learning by doing)
 • lisätä työelämäyhteistyötä (yrittäjävierailut, neuvonantajat, toimeksiannot)
 • käyttää Nuori Yrittäjyys- ohjelmia
 • ottaa osuuskunta TAIn palvelut oppimisympäristöksi
 • käyttää "mittaamalla kehityt"-yrittäjyyskasvatuksen itsearviointi-työkalua (www.lut.fi/mittaristo)
 • kehittää ammatti-instituutin yrittäjyyskasvatus-sivujen tarjontaa