Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on yrittäjämäisen toimintatavan oppimista

Turun ammatti-instituutissa panostetaan yrittäjyyskasvatukseen. Yrittäjyyttä opitaan mm. Yrittäjyyden innovointileireillä, joihin osallistuvat lähes kaikkien koulutusalojen opiskelijat osana yhteisten tutkinnon osien opintojaan. 

Oman yritystoiminnan suunnittelun sekä tutkinnon osien Yritystoiminnan suunnittelu ja Yrityksessä toimiminen tueksi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella yritystoiminnan teemavalmennukset. Yritystoimintaa suunnittelevia opiskelijoita kannustetaan suorittamaan valinnainen ammatillinen tutkinnon osa Yritystoiminnan suunnittelu.

Opiskelijat voivat toimia lukuvuoden aikana tai loma-aikoina joustavasti esim. 4H-yrittäjinä ja osallistua nuorille yrittäjille järjestettäviin tapahtumiin ja toreihin.

Unelman näköinen yritys – lue ompelimoyrittäjä Venla Meriläisen tarina yrittämisesta TAITOnews-lehdestä

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet

  • Lisätä yrittäjyyden oppimista.
  • Edistää yrittäjämäistä toimintakulttuuria: ilo, innostus ja inspiraatio luovat innovaatioita yrittäjyyteen.
  • Kehittää yrittäjyyden pedagogiikkaa (tiimioppiminen, projektit, problem based-learning PBL, learning café, learning by doing).
  • Lisätä työelämäyhteistyötä (yrittäjävierailut, neuvonantajat, toimeksiannot).
  • Järjestää tapahtumia, joissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan yrittäjyyttä.
  • Kannustaa nuoria osallistumaan heille suunnattuihin yrittäjätapahtumiin.
  • Lisätä yhteistyötä nuorten yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa kuten 4H ja Varsin hyvä. 
  • Ottaa osuuskunta TAIn palvelut oppimisympäristöksi.
  • Kehittää ammatti-instituutin yrittäjyyskasvatuksen tarjontaa.

Turun ammatti-instituutin yrittäjyyskasvatus-koordinaattori

Raili Selinheimo
Puh. 040 359 5054