Juhannuskukkulan toimintavuoden työpäivät

2022–2023

Uudet opiskelijat: koulu alkaa 11.8. (hyväksymiskirjeessä on ilmoitettu kellonaika)
Jatkavat opiskelijat: koulu alkaa 15.8. lukujärjestyksen mukaan