Logistiikkakeskuksen henkilökunta

Koulutuspäällikkö

Koulutuspäällikkö vastaa koulutusyksikkönsä toiminnasta ja johtaa yksikkönsä käytännön opetustoimintaa. Hän on opettajien lähiesimies, ottaa opiskelijat, päättää opiskelun keskeyttämisestä ja eronneeksi katsomisesta sekä päättää varoitusten antamisesta. Koulutuspäällikköön saa yhteyden parhaiten ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kautta.

  • Koulutuspäällikkö Henry Koskinen, puh. 040 1456938 (rakennus ja infra, logistiikka)

Tiimivastaava

Tiimivastaava hoitaa opiskelun ja opetuksen arkeen liittyviä käytännön asioita ja järjestelyjä. Hän osallistuu alansa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja hoitaa opettajien lyhytaikaiset sijaisjärjestelyt sekä kerää opiskelijoilta palautetta opiskelun toimivuudesta. Hän toimii omassa koulutalossasi ja on tavoitettavissa parhaiten sopimalla ajasta etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

Opinto-ohjaus, tuki- ja terveyspalvelut